Nabídka výukových programů

Verze pro tisk

Ekocentrum ČSOP Spálené Poříčí nabízí mateřským, základním a středním školám následující ekologické výukové programy pro školy. Programy je nutné objednat předem. Podle potřeb školy můžeme spojit více programů. Výukové programy probíhají buď přímo ve školách, nebo u nás v ekocentru ve Spáleném Poříčí.
 

1) Výukový program: Člověk a divoká zvířata
V programu využíváme záchrannou stanici živočichů, kde se žáci seznámí s některými chráněnými a ohroženými druhy a s hlavními typy jejich ohrožení, ale také s problematikou ochrany volně žijících živočichů v našich podmínkách i ve světovém měřítku. Program je koncipován na jednu nebo dvě hodiny (podle potřeby školy).
Čas: 1 nebo 2 hodiny               Typ školy:  ZŠ, SŠ
Vhodné období: během celého roku
 
2) Výukový program: Vodní breberky
Děti si nejprve pomocí sítěk naloví zástupce vodních bezobratlých živočichů. Povídáme si o způsobu jejich života a přizpůsobení životu ve vodě. Potom si „breberky“ určují podle určovacího klíče, prohlíží si je lupou a nakreslí. Cílem je uvědomit si přítomnost živočichů, kterých si běžně ani nevšimneme a upozornit na problematiku čistoty vody.
Čas: 1,5 hodiny            Typ školy: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Vhodné období: květen, červen, září (podle počasí)
 
3) Výukový program: Kytičky jarního aspektu
Při procházce dětem ukážeme první jarní kytičky,
pak si vyplní pracovní listy a potom si nové znalosti ověří v jarní křížovce.
Čas: 1,5 hodiny            Typ školy: 1.stupeň ZŠ
Vhodné období: březen, duben
 
4) Výukový program: Odpady
Děti se naučí rozeznávat různé druhy obalů a odpadu. Sledujeme cestu výrobku při výrobě, kolik bylo do výroby vloženo energie, kdy se věc dostane k zákazníkovi a jak dlouho ji používá. Co se děje s věcí, kterou již nepotřebujeme? Děti se naučí třídit
odpad podle barevných kontejnerů a co patří do sběrného dvora. Při třídění se ušetří místo v popelnici a šetří se přírodní zdroje. K tématu odpady máme také zpracovaný pracovní list.
Čas: 1 hodina  Typ školy: MŠ, ZŠ, SŠ
Vhodné období: během celého roku
 
5) Výukový program: Hrátky pro (před)školáky
Děti si poslechnou jednoduché povídání o záchranné stanici, vysvětlíme jim její význam, ukážeme jim několik divokých zvířat (obyvatel záchranné stanice), pak následují hry. Například: Povídání o ježcích., Kteří ptáčci odlétají na zimu?, Domácí nebo divoká zvířátka?.
Čas: 1 hodina  Typ školy: MŠ, 1-2 třída ZŠ
Vhodné období: během celého roku
 
6) Výukový program: Úspory energie
Děti se seznámí se základními typy využívání alternativních zdrojů energie (především s kořenovou čističkou odpadních vod). Kořenovou čističku děti navštíví přímo v našem městečku a vysvětlíme si princip čištění vody touto metodou. V připravené presentaci se seznámí: s dalšími alternativními zdroji energie, s využíváním sluneční a větrné energie i s využíváním energie malých vodních toků.
Čas: 1 hodina  Typ školy: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Vhodné období: během celého roku
 
7) Výukový program: Obojživelníci
Program zaměřený na konkrétní skupinu živočichů. Děti se seznámí s hlavními skupinami obojživelníků u nás i ve světě a s problémy, které jim hrozí. Povíme si, co jsou to žabí přechody a jak fungují. V závěru programu si děti vyzkoušejí formou hry určování našich druhů obojživelníků za pomoci klíče. Pro mladší jsou připravené skládačky.
Čas: 1 hodina              Typ školy: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Vhodné období: během celého roku
 
8) Výukový program: Bylinky
V programu využíváme bylinkovou zahrádku. Žáci se seznámí se základními druhy, které lze snadno pěstovat na zahrádce i v květináči. Dozví se, odkud bylinky
pocházejí a k čemu slouží. Jak se tyto léčivé rostliny využívali před mnoha desítkami let a jak jejich využití souvisí s novými vědeckými výzkumy. Společně ochutnáme některý z čajů z našich bylin a vyzkoušíme si poznávání podle čichu.
Čas: 1 hodina                Typ školy: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Vhodné období: květen, červen, září
  
S přednáškou o záchranné stanici navštěvujeme i jiná zařízení (např. letní tábory, domovy důchodců, …)
 
Cena jednoho programu : 40,-
 
ZŠ Chválenice Dům Harmonie Mirošov
MŠ Nýřany MŠ Mikulášské náměstí Plzeň
MŠ Nýřany MŠ Hořehledy
ZŠ Bohutín ZŠ Nezvěstice