Příroda, krajina a lidé v rámci vzdělávání pro udržitelný rozvoj