Spolupráce s Církevní střední odbornou školou ve Spáleném Poříčí