Spolupráce s Církevní střední odbornou školou ve Spáleném Poříčí

Verze pro tisk
Naše organizace spolupracuje s Církevní střední odbornou školou v podstatě od jejího vzniku. Od roku 1999, kdy byl na této škole otevřen nový obor "Ochrana přírody a prostředí", se spolupráce samozřejmě ještě prohloubila a dnes probíhá v řadě oblastí.
 
Některé projekty, jako například Ekologické olympiády, pořádají obě organizace společně, jiné projekty připravuje naše ekocentrum, ale jsou "šité na míru" pro studenty školy. Takovou akcí je již několik let projekt "Otevřené dveře", tkerý finančně podporuje Plzeňský kraj.
  
 Touto aktivitou naše ekocentrum zajišťuje neorganizovaným studentům možnost setkávat se na ekocentru. Studenti se zde zabývají nejrůznějšími aktivitami. Pomáhají při krmení v záchranné stanici, vyrábějí budky, využívají knihovnu nebo jen tak posedí v klubovně ekologického centra.
 
Studenti Církevní střední odborné školy využívají i terénní základnu naší organizace. Zde se odehrávají nejrůznější "víkendovky", mívají zde srazy bývalí absolveni ekologického směru, i pomaturitní "mazce".
Studenti se také zúčastňují většiny přednášek a výstav, které naše organizace pořádá a naopak, studenti pomáhají s řadou akcí naší organizaci.
Ekocentrum a záchranná stanice se stávají pro studenty ekologického směru Církevní střední odborné školy odborným zázemím, kde probíhá i odborná výuka. Škola se také chce do budoucna profilovat svým školním vzdělávacím programem právě v oblasti nevládních organizací.

  Ing. Petr Pelikán