Ekologická výchova veřejnosti

Verze pro tisk

Výukové a výchovné akce pro veřejnost probíhají v několika rovinách:

1)
Pravidelné výstavy k nejrůznějším ochranářským tématům pořádáme ke Dni Země i průběžně během roku. Výstavy pořádáme v prostorách spálenopoříčské radnice nebo Církevní střední odborné školy. V uplynulých letech jsme uspořádali například tyto výstavy: Kam putují žáby, Fotografie z říše hmyzu, Stromy, Afrika, Hory světa, atd.
     
2)
Výstavy o činnosti naší základní organizace pořádáme příležitostně ve Spáleném Poříčí i v jiných městech v našem okolí, například v Blovickém muzeu. Tyto výstavy, které zaujímají často několik místností, seznamují veřejnost s činností ČSOP i s činností svazu. Jsou doplněny i řadou přednášek.
     
3)
Přednášky pro veřejnost. Každoročně naše zákaldní organizace pořádá řadu přednášek k nejrůznějším tématům. Přednášky jsou průměrně jedenkrát za dva měsíce. Poslední přednášky byly například: Etologie, ZOO Plzeň, Lemuři Madagaskaru, Afrika, Velké šelmy a Vlci, atd.
     
4)
Na ekocentru se pořádají i nejrůznější akce pro veřejnost jako například: Pletení adventních věnců, Pletení košíků, atd.
     
5)
Nejvýznamnější aktivita pro veřejnost je však celotýdenní informační servis, který naše základní organizace organizuje se svými zaměstnanci na ekologickém centru již řadu let. Kdokoli tedy může přijít na naše ekocentrum nebo zavolat jakýkoli dotaz, který se vztahuje k ekologii nebo ochraně životního prostředí. Buď poradíme my nebo odkážeme tazatele na příslušného odborníka nebo odbornou firmu či úřad.

Ing. Petr Pelikán

 

Přednáška studentky CSOŠ Přednáška"Geologické zajímavosti Plzeňského kraje
Přednáška o záchranné stanici v Domě pro seniory Drakiáda