Ekologická výchova

Verze pro tisk
Cílem ekologické výchovy je v lidech (dětech i seniorech, laicích i profesionálech ) probouzet a upevňovat souladný vztah k okolnímu prostředí a všemu živému co je obklopuje. Učí vnímat vzájemné vztahy a pochody, které na sebe bez jakýchkoli, jejich, přičinění navazují,  používat všechny smysly i rozum ve vzájemném harmonii a přebírat odpovědnost za své činny. Ekologická výchova klade důraz na to, aby se lidé učili vlastní zkušeností, to v nich zanechá stopu pro jejich další život. Důležitou složkou je zde proto i přímý kontakt s přírodou či přírodními materiály.