Mladí ochránci přírody - oddíl Mechovci

Verze pro tisk
Ekocentrum Spálené Poříčí každý rok otevře několik kroužků mladých ochránců přírody.

Historie

Kroužky mladých ochránců přírody vznikly jako jedna z aktivit zakládajících členů Českého svazu ochránců přírody v roce 1994, kdy také vzniklo Ekologické centrum ve Spáleném Poříčí. První družinky mladých ochranářů tvořili děti členů ČSOP a jejich kamarádi. Schůzky probíhaly spíše nepravidelně v prostorách nově vznikajícího Ekocentra a samozřejmě hlavně venku. Probíhaly také víkendové výlety a letní tábory. Ten první se uskutečnil v roce 1995 na terénní základně ČSOP na tzv. Frančíkovně. Tam se letní tábory a víkendové akce konají dodnes, takže v roce 2005 jsme uspořádali již desátý letní tábor.

 
 
 

Na pravidelných schůzkách se mladí ochránci přírody učí různým věcem. Ti nejmladší se o přírodě dozvídají hlavně formou her a vycházek do přírody. Na jaře je velmi oblíbenou aktivitou hledání breberek (malých vodních živočichů) v potoce. V zimě například přikrmování ptactva (výroba a roznášení různých pochoutek pro ptáky). Členové nejstarší skupinky se zapojují do pomoci v záchranné stanici (pečování o zvířecí pacienty, úklid voliér atd.) nebo pomáhají při realizaci programů biodiverzity (Rak, Ledňáček, Mravenci…).

 

 

Aktivity Mopíků

Jak již bylo zmíněno jsou nejpravidelnější aktivitou schůzky, které jsou pro každou družinu jednou týdně. Většina schůzek se podle počasí odehrává venku nebo v klubovně v prostorách Ekologického centra. Kromě schůzek je během roku naplánováno několik víkendových akcí nebo různých výletů.

V zimních měsících jezdíme na výstavy do Západočeského muzea v Plzni nebo Národního muzea v Praze, byli jsme také v nově otevřeném tropickém pavilonu v Zoologické zahradě v Praze nebo v mořském akváriu. Tradiční se stala zimní výprava za zimujícími ptáky na řeku Berounku, které se zúčastňujeme spolu s ochránci přírody z Rokycan. V lednu a únoru kdy většina vodních ploch zamrzá se stává řeka Berounka ideálním zimovištěm pro mnoho druhů vodního ptactva.

V jarních měsících se mladí ochránci přírody zúčastňují celorepublikové akce Hledání jara. Většinou se vypravíme do okolí našeho městečka či na naši terénní základnu. Pozorujeme první poslíčky jara a k obědu opečeme buřtíky na ohýnku.

V létě je samozřejmě největší akcí letní tábor. Tradičně se koná na naší terénní základně. Tábor trvá týden a obvykle je na přelomu července a srpna. Zdárný průběh akce zajišťuje většina aktivních dospěláků. Dětí se sejde kolem 25. Každý rok vymýšlíme jinou celotáborovou hru, která se prolíná celým týdnem. Hlavní náplní celého tábora je však naučit děti něco z ochrany přírody a zkusit žít jiným způsobem života, než jak žijeme celý rok. V dnešní době začíná být pro každého zajímavé, že v naší chalupě není elektřina ani jiný zdroj energie. Obědy se vaří na kamnech, kam se přikládá dřevo. Nemáme zde počítač, televizi ani rádio. Tak se tento týden v roce stává zážitkem nejen pro děti, ale také pro zúčastněné dospěláky. Náš tábor již několikátým rokem přihlašujeme do soutěže pořídané Plzeňským Krajem, "V přírodě s přírodou", ve které se pravidelně umisťujeme na předních místech.

 
 
Aktivity dětského kolektivu jsou podporovány Sdružením Mladých ochránců přírody.