Nabídka výukových programů

Verze pro tisk

Ekocentrum ČSOP Spálené Poříčí nabízí mateřským, základním a středním školám následující ekologické výukové programy pro školy. Programy je nutné objednat předem. Podle potřeb školy můžeme spojit více programů. Výukové programy probíhají buď přímo ve školách, nebo u nás v ekocentru ve Spáleném Poříčí.

1) Výukový program: Člověk a divoká zvířata
V programu využíváme záchrannou stanici živočichů, kde se žáci seznámí s některými chráněnými a ohroženými druhy a s hlavními typy jejich ohrožení, ale také s problematikou ochrany volně žijících živočichů v našich podmínkách i ve světovém měřítku. Program je koncipován na jednu nebo dvě hodiny (podle potřeby školy).
Čas: 1 nebo 2 hodiny               Typ školy:  ZŠ, SŠ
Vhodné období: během celého roku
 
2) Výukový program: Odpady
Děti se naučí rozeznávat různé druhy obalů a odpadu. Sledujeme cestu výrobku při výrobě, kolik bylo do výroby vloženo energie, kdy se věc dostane k zákazníkovi a jak dlouho ji používá. Co se děje s věcí, kterou již nepotřebujeme? Děti se naučí třídit
odpad podle barevných kontejnerů a co patří do sběrného dvora. Při třídění se ušetří místo v popelnici a šetří se přírodní zdroje. K tématu odpady máme také zpracovaný pracovní list.
Čas: 1 hodina  Typ školy: MŠ, ZŠ, SŠ
Vhodné období: během celého roku
 
3) Výukový program: Hrátky pro (před)školáky
Děti si poslechnou jednoduché povídání o záchranné stanici, vysvětlíme jim její význam, ukážeme jim několik divokých zvířat (obyvatel záchranné stanice), pak následují hry. Například: Povídání o ježcích., Kteří ptáčci odlétají na zimu?, Domácí nebo divoká zvířátka?.
Čas: 1 hodina  Typ školy: MŠ, 1-2 třída ZŠ
Vhodné období: během celého roku
 
4) Výukový program: Obojživelníci
Program zaměřený na konkrétní skupinu živočichů. Děti se seznámí s hlavními skupinami obojživelníků u nás i ve světě a s problémy, které jim hrozí. Povíme si, co jsou to žabí přechody a jak fungují. V závěru programu si děti vyzkoušejí formou hry určování našich druhů obojživelníků za pomoci klíče. Pro mladší jsou připravené skládačky.
Čas: 1 hodina              Typ školy: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Vhodné období: během celého roku
 
Po domluvě je možné program upravit dle potřeb a přání školy.
S přednáškou o záchranné stanici navštěvujeme i jiná zařízení (např. letní tábory, domovy důchodců, …)
 
Cena jednoho programu : 50,- u nás ve Spáleném Poříčí/ 70,- s dopravou k vám
 
ZŠ Chválenice Dům Harmonie Mirošov
MŠ Nýřany MŠ Mikulášské náměstí Plzeň
MŠ Nýřany MŠ Hořehledy
ZŠ Bohutín ZŠ Nezvěstice