Záchranná stanice

Verze pro tisk

Záchranná stanice Spálené Poříčí

Telefony:

mob. 724 759 455 - Petr Jandík

mob. 728 117 903 - Petr Pelikán 

Naše záchranná stanice byla založena v roce 1990. 
Společně s dalšími třemi stanicemi (Rokycany, Tachov a Plzeň) spravujeme území Plzeňského kraje. Každá z těchto stanic má na starosti předem dané spádové území. Pod naší správu spadají tato města s rozšířenou působností: Blovice, Nepomuk Přeštice, Horažďovice, Stod, Sušice a Klatovy.

Každoročně se do naší záchranné stanice dostane okolo 250-ti až 300 divokých zvířat. Zpět do volné přírody se nám daří vracet polovinu těchto živočichů, jedna čtvrtina jich uhyne, nebo je nutno ji nechat utratit a zbývající čtvrtinu tvoří trvalé handicapy, kteří buď zůstávají u nás ve stanici, nebo jsou deponováni do jiné záchranné stanice či do ZOO.

Nejčastěji jsou přijímána zvířata popálená elektrickým proudem, poraněná dopravou,  

nárazem na skleněnou plochu či nesamostatná mláďata.

Národní síť záchranných stanic
Každoročně se do rukou lidí dostává velké množství zraněných, nemocných, vyčerpaných, nevyspělých nebo jinak handicapovaných volně žijících živočichů. Aby mohli být takovíto živočichové vyléčeni a opět navráceni do volné přírody, je třeba zvláštní péče.
Program Národní sítě záchranných stanic koordinuje činnost 31 center pečujících o poraněné či jinak handicapované volně žijící živočichy s cílem připravit je na návrat do přírody. Záchranné stanice pokrývají svou působností území celé České republiky. Každá z členských stanic má přiděleno území, na kterém zajišťuje komplexní péči o poraněná zvířata (odvoz, první pomoc, zajištění veterinární péče, rehabilitaci, přípravu před vypuštěním a samotné vypuštění do volné přírody). Podobný projekt sítě záchranných stanic pokrývajících svou působností důsledně celé území státu je ve světě ojedinělý.

 

 Pokud Vám není lhostejný osud poraněného, či jinak potřebného zvířete, přispějte na péči o něj

                              www.zvirevnouzi.cz

Přispět můžete několika způsoby a svou podporu zacílit zcela konkrétně

· Dar na účet
Pošlete svůj dar na účet číslo: 33553322/0800 u ČS a.s. Pokud chcete podpořit přímo naši stanici, připište ke své platbě variabilní symbol 2704.

· Dárcovská SMS
Nebo pošlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI na telefonní číslo 87 777.
Pokud chcete podpořit přímo naši stanici, pošlete SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI PORICI.
(cena DMS je 30 Kč, Zvíře v nouzi obdrží 28,50 Kč)
Nyní můžete nově přispívat pravidelně každý měsíc po dobou jednoho roku. Stačí odeslat SMS
ve tvaru DMS ROK ZVIREVNOUZI na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.
(více informací najdete na www.darcovskasms.cz.)

Snažíme se pomáhat zvířatům v nouzi. Pomozte nám i Vy!
 

Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.
Sbírka je povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy
č.j. S-MHMP/1565310/2014.