Závěrečná zpráva za rok 2004

Verze pro tisk

      V roce 2004 Záchranná stanice pro poraněné živočichy ve Spáleném Poříčí přijímala živočichy z území sedmi obcí s rozšířenou působností: Blovice, Horažďovice, Klatovy, Nepomuk, Přeštice, Stod a Sušice. V období od 1.1. do 31.12. 2004 jsme přijali 249 chráněných živočichů v 55 druzích. Z toho se nám podařilo 139 živočichů (55,8%) po vyléčení vypustit zpět do volné přírody, 74 svěřenců (29,7%) uhynulo, 22 živočichů (8,9%) jsme předali do jiné stanice nebo ZOO a 14 přijatých živočichů (5,6%) nám zůstalo ve stanici jako trvale handicapovaní nebo se u nás ještě léčí. V tomto roce jsme také vypustili několik ježků a 1 čápa bílého, které jsme přijali koncem roku 2003 a přečkali u nás zimu. Nejčastější příčinou poranění bývá střet s elektrickým vedením, srážka s automobilem a nemalou skupinu přijatých živočichů tvoří nezkušená nebo opuštěná a osiřelá mláďata.

      Záchranná stanice se nachází na pozemku Ekologického centra ve Spáleném Poříčí a skládá se z osmi velkých voliér, čtyř menších a velké rozletové voliéry. Tu využíváme pro vyléčená zvířata těsně před jejich vypuštěním. Ve sklepě je vybudované zimoviště pro ježky, ve stodole zimoviště pro volavky a čápy. Součástí stanice je také zahrada, kterou intenzivně využíváme převážně pro labutě, kachny, čápy a srnce. Na pozemku Střední zemědělské školy v Klatovech máme sběrné místo. K dispozici zde máme několik voliér a především spolupracovníky, kteří přijímají zvířata z okolí Klatov. Vedle Klatovského sběrného místa pod nás nově spadá přidružená stanice při Muzeu Šumavy v Kašperských Horách.

      V letošním roce se nám podařilo vybudovat voliéru pro šelmy. Na stavbu této voliéry nám přispěl finanční částkou Krajský úřad Plzeňského kraje. Tato voliéra má pevné betonové základy s dvojitou vrstvou pletiva a je možné ji přepažit na 3 kotce. Podobná voliéra naší stanici dlouhodobě chyběla. Při držení lišky, jezevce nebo rysa hrozil jejich únik z komor, které byly stavěné především pro ptáky a dravce.

      Jedním z největších úspěchů letošního roku byl odchov sov pálených, které jsme následně vypustili v našem okolí. Chovný pár, získaný ze stanice ve Vlašimi, nám vyvedl z patnácti vajec ve dvou snůškách sedm mláďat. Mláďata byla vypuštěna na předem pečlivě vybraná místa, v blízkosti opuštěných hospodářských budov, kde jsme nejprve instalovali 4 budky pro zlepšení možnosti jejich hnízdění. Pro úspěšné zapojení mláďat do života ve volné přírodě jsme je z počátku jezdili přikrmovat.

      Mezi nejvzácnější zvířata přijatá v roce 2004 patří luňák červený, kterého jsme přivezli z Mířetic u Nalžovských Hor. Luňáka se nám bohužel nepodařilo zachránit. Jeho poranění byla velmi vážná a několik dní stará. Jako zajímavost bych uvedl příběh, kdy lidem nebyl lhostejný osud 17-ti vajec koroptve polní. Ta našli manželé z Neznašov u Klatov poté, co slepici usmrtila na louce sekačka. Nálezci dali teplá vajíčka okamžitě do krabičky se psí vlnou. Po rychlé domluvě s Karlem Makoněm, vedoucím záchranné stanice DES OP Plzeň, jsme vejce převezli do již předehřáté a připravené líhně v Horní Bříze (Plzeň-sever). Asi po dvou týdnech se začaly koroptve postupně líhnout. Jsme ve velmi dobrém vztahu a kontaktu s okolními stanicemi a vzájemně si předáváme informace.

     V letošním roce se nám též podařilo zachránit 3 labutí mláďata v obci Vodokrty u Přeštic. Do stanice volali lidé, bydlící v těsné blízkosti každoročně vypuštěného rybníka, že labuť sedí na vejcích téměř na dně rybníka, který rybáři právě napouštějí. V posledních dvou letech podle jejich slov právě z tohoto důvodu labuť nevyseděla žádná mláďata. Po příjezdu na místo scházelo ponoření vajec do vody pouhých několik centimetrů. Díky okamžité domluvě s pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje jsme získali kontakt na majitele rybníka, Rybářská a.s. Klatovy. Ta okamžitě vyslala pracovníka s klíči od stavidla, aby stoupání vody zabránil. Hladinu jsme poté ještě asi o půl metru snížili. Rybáři napustili rybník do běžné výšky hladiny po vylíhnutí všech tří mláďat.

      Ekologické centrum a areál záchranné stanice navštěvuje týdně kolem 130 dětí, od předškoláků až po studenty spálenopoříčské Církevní střední odborné školy. Někteří dobrovolníci nám pomáhají s krmením zvířat. Záchrannou stanici ve Spáleném Poříčí navštívilo v roce 2004 přibližně 1200 lidí. Svou návštěvou nás poctil také ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek. Pan ministr si prohlédl záchrannou stanici a vedl hodinovou diskusi se studenty poříčské střední školy o problematice životního prostředí a EU.

      Trvale handicapovaná zvířata využíváme k nejrůznějším přednáškám v základních a mateřských školách Plzeňského kraje. V letošním roce jsme již tradičně s několika zvířaty navštívili Tyflocentrum Plzeň, což je občanské sdružení zajišťující aktivity, programy a vzdělávání nevidomým a slabozrakým spoluobčanům. Ti měli jedinečnou možnost osahat si výra nebo poštolku a představit si, jak vypadají. Trvale handicapovaný výr velký a káně lesní s námi také navštívili v srpnu zoologickou zahradu v Praze, kde jsme prováděli presentaci nejen činnosti naší stanice, ale celé Národní sítě stanic ČR. Mezi hlavním vchodem do ZOO a tučňáky jsme přímo oslovili asi 300 lidí, kterým jsme také rozdali spoustu plakátů „Nesahejte na nás!“, mapy NSS a nejrůznější materiály, jako skládanky a samolepky.

      Naše stanice spolupracuje s okolními stanicemi, především stanicí v Rokycanech a v Plzni, se Zoologickou zahradou města Plzně, veterináři MVDr. Sutnarem v Blovicích a MVDr. Rampichem, veterinářem ZOO Plzeň. Dále spolupracujeme s regionálním tiskem, zejména Plzeňským deníkem, Českým rozhlasem a Českou televizí. Dobrou spolupráci jsme navázali také s Krajským úřadem Plzeňského kraje. Zde se aktivně podílíme na tvorbě koncepce enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Plzeňském  kraji. Naši stanici využíváme pro EVVO programem „Člověk a divoká zvířata“. Vážíme si dlouholeté spolupráce se Zbirožskou a.s., kde nakupujeme potravu pro sovy, dravce i šelmy. V neposlední řadě spolupracujeme se širokou veřejností, pro kterou pořádáme například tradiční ornitologické výlety na Berounku. Součástí výchovy poříčské mládeže jsou také Skauti, kteří mají v budově Ekocentra svoji klubovnu a ekologická výchova je jedním z jejich hlavních poslání.

      V lednu letošního roku jsme museli vrátit Škodě Auto a.s., Mladá Boleslav na rok zapůjčenou Fábii Combi 19 SDI a organizace musela zakoupit vlastní auto. Auto nám sponzorsky polepila ochranářskými znaky a iniciály záchranné stanice firma EXPO PARTNERS, spol. s r.o.  Blovice. Autem za zvířaty najezdíme každý rok přes 25.000 km. Pro poraněná zvířata vyjíždíme většinou okamžitě po ohlášení jejich nálezu.

      V příštím roce bychom chtěli vybudovat chodníček k rozletové voliéře a voliéře pro šelmy a ve spodní části zahrady vybagrovat jezírko. Jezírko by mělo sloužit hlavně pro vodní ptáky. Do budoucna vidíme jako důležité obnovit chodníčky mezi voliérami a bezbariérový vstup do areálu záchranné stanice.

Martin Ziegler