Ekologická olympiáda

Verze pro tisk
Jedná se o vícedenní soustředění studentů středních škol se zájmem o přírodu a její ochranu. Naše organizace ve spolupráci s Církevní střední odbornou školou pořádá každoročně krajské kolo ekologické olympiády pro Plzeňský kraj. Olympiáda se koná vždy koncem září nebo začátkem října a účastní se jí kolem deseti družstev z celého kraje.
Tříčlenné týmy poměřují síly v testech, poznávačkách živých i neživých přírodnin a v terénním úkolu. Soutěžení probíhá v pátek a sobotu. V pátek dopoledne je obvykle připraveno několik testíků a poznávaček a také nějaká hra.V odpoledním bloku je terénní část soutěže. V terénu jsou různé úkoly týkající se ekologie, krajinotvorby či poznávání rostlin. V některých letech byly také praktické úkoly jako třeba vysazování stromů. Po celodenním soutěžení bývá příjemné poslechnout si přírodovědnou přednášku o nějakém zajímavém místě na naší planetě, která se koná ve večerních hodinách.