Ekologická olympiáda - Krajské kolo 2005

Verze pro tisk
Ekologická olympiáda studentů středních škol, která je každoročně vyhlašována Českým svazem ochránců přírody, je nejen soutěž tříčlenných družstev zastupujících jednotlivé střední školy, ale také setkání lidí se zájmem o přírodu, s chutí něco nového se o ochraně přírody a životního prostředí dozvědět a přiučit.

Základní organizace ČSOP Spálené Poříčí ve spolupráci s Církevní střední odbornou školou (CSOŠ) a se ZOO Plzeň pořádá každoročně ve Spáleném Poříčí krajské kolo této soutěže pro středoškoláky z Plzeňského kraje. Termín letošního kola byl stanoven na 7. a 8. října 2005.

Vše začalo v pátek ráno příjezdem účastníků. Po rychlém ubytování následovalo slavnostní zahájení v aule spálenopoříčského zámku. Všechny účastníky přivítal ve Spáleném Poříčí starosta Ing. Pavel Čížek a předseda základní organizace ČSOP Ing. Petr Pelikán seznámil soutěžící s programem celé olympiády. Jednotlivé týmy si vylosovaly soutěžní čísla a představily se soupeřům. Vlastní soutěž začala písemnými testy a poznávačkou živočichů. Po obědě probíhala terénní část soutěže. Na trase dlouhé zhruba pět kilometrů musely jednotlivé týmy prokázat nejrůznější přírodovědné znalosti a dovednosti, jako např. určit pupeny keřů a šišky dřevin, navrhnout krajinotvorná opatření a zdůvodnit některé přírodní pochody. Soutěžící, kteří terénní část již absolvovali, měli možnost sledovat promítání fotografií a poutavé vyprávění mluvčího plzeňské ZOO Mgr. Martina Vobruby. Před večeří byla připravena ještě poznávačka rostlin. Nabitý den zakončila přednáška Tomáše Jůnka o Madagaskaru, zaměřená hlavně na výzkum poloopic.

V sobotu ráno se soutěžící rozdělili na dvě skupiny, jedna přešla do laboratoře, kde ji čekalo mikroskopování a sestavování květních vzorců, pro druhou skupinu byl připraven terénní úkol – správně vysadit strom. Hodnocen byl hlavně správný řez, vysazení a ošetření stromku, ale opomenuta nebyla ani týmová spolupráce. Po určitém časovém intervalu se skupiny vyměnily. Tím byla soutěž ukončena, studenty čekal dobrý oběd a porotu náročné a zodpovědné hodnocení posledních soutěží a sčítání všech bodů.

Na třetím místě se umístilo družstvo z Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech, jako druhý skončil tým z Masarykova gymnázia v Plzni a vítězství patřilo družstvu z gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni ve složení Josef Michálek, Tomáš Fořt a Jiří Zahradník.
Soutěž významně podpořil Plzeňský kraj a tradičně také CDM ČSOP a Lesy ČR s.p., kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat. Náš dík také patří porotě ve složení: Ing. Dagmar Dostálová z CSOŠ Spálené Poříčí, Ing. Hana Peřinová z Krajského úřadu Plzeňského kraje, Mgr. Martin Vobruba ze ZOO Plzeň, Ing. Josef Benetka z Lesů ČR s.p., Ing. Tereza Kunešová a RNDr. Miroslav Hájek z firmy GeoVision a také studentům CSOŠ oboru Ochrana přírody a prostředí, kteří výrazně pomohli s organizačním zajištěním v průběhu soutěže.
Ekologická olympiáda po celou dobu probíhala v přátelské atmosféře a s dobrou náladou snad odjížděli nejen vítězové, ale všichni, kteří se zúčastnili.