Národní kolo 2023

Verze pro tisk

Ekologická olympiáda - národní kolo

Národní kolo 28. ročníku Ekologické olympiády pro studenty středních škol z celé republiky  je zdárně za námi. Soutěže se zúčastnilo 15 tříčlenných týmů. Vítězi se stal tým z Gymnázia a SOŠ Rokycany.

Studenty slavnostně přivítal Ing. Vladimír Kroc (náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu) a Ing. Milan Maršálek (předseda Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody). Po slavnostním zahájen 28. ročníku národní ekologické olympiády, které se uskutečnilo na statku Luftnerka v Plzeňské zoo, jsme započali soutěž.

První soutěžní den probíhal po zologické zahradě, kde byl pro soutěžící připraven terén s úkoly. Po terénní části následovala návštěva a ukázka zázemí zoo, kam se běžný návštěvník nedostane. Po večeři, která byla v zoo zajištěna dopravil autobus soutěžící z Plzně do Spáleného Poříčí.

Následující den přišel soutěžící přivítat a popřát jim mnoho zdaru, i spálenopoříčský starosta Ing. Jindřich Jindřich. Poté následovala testová část soutěž, kde si studenti ověřili své znalosti z oboru ochrany přírody. Ještě pře obědem si studenti vyslechli zajímavou přednáška Ing. Lenky Pivoňkové, z odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, o ochraně rostlin v Plzeňském kraji. V odpolední části dne studenty čekala již klasická terénní část, kde řešili praktické úkoly v dané lokalitě. Večer, po terénní části olympiády si studenti vyslechli několik poutavých přednášek z praktické ochrany přírody - Mgr. Ondřeje Volfa o ochraně tetřívka obecného, Ing. Jiřího Vlčka o ochraně živočichů v Plzeňském kraji a přednášku Petra Jandíka ze Záchranné stanice ve Spáleném Poříčí o Záchraně a repatriaci Sýčka obecného.

Třetí den byl již nesoutěžní, po snídani čekal na soutěžící autobus, který je odvezl na exkurzi do CHKO Brdy, kde si vyslechli poutavé povídání paní Fišerové ze spravy CHKO o zajímavých místech, místní ochraně a chráněných živočiších. Po návratu z exkurze čekalo soutěžící vyhlášení a slavnostní zakončení celé letošní soutěže. Pogratulovat dětem přišel Ing. Pavel Čížek (náměstek hejtmana pro oblast dopravy, a místostarosta Spáleného Poříčí) a Mgr. Eva Volfová (náměstkyně ministra životního prostředí).

Po vyhlášení na soutěžící již čekal autobus, který je odvezl do Plzně k vlakovému nádraží.

Vítězům patří obrovská gratulace!