Ekologická olympiáda - Krajské kolo 2009

Verze pro tisk

Jedenáct tříčlenných týmů středoškoláků z Plzeňského kraje a jeden zahraniční z gymnázia v Liptovském Hrádku se v pátek 2. 10. a v sobotu 3. 10. utkalo v krajském kole Ekologické olympiády, kterou každoročně pořádá ZO ČSOP Spálené Poříčí ve spolupráci se ZOO Plzeň a Církevní střední odbornou školou ze Spáleného Poříčí.
Vše začalo v pátek ráno v plzeňské ZOO slavnostním zahájením na statku Lűftnerka, kde všechny účastníky přivítal i ředitel zoologické a botanické zahrady Ing. Jiří Trávníček. Organizátoři seznámili soutěžící s programem a jednotlivé týmy si vylosovaly soutěžní čísla a představily se soupeřům. Hned v úvodu se zcela netradičně rozdávaly ceny, každý soutěžící dostal žluté tričko s logem Ekologické olympiády a všech sponzorů. Tématem letošního krajského kola byly „Evropské šelmy“. Jejich ochrany se týkala i kampaň „Chceme společně žít“, do které se letos zapojila plzeňská ZOO a se kterou všechny účastníky soutěže krátkou prezentací seznámila Jiřka Pešová. Vlastní soutěž začala dvěma písemnými testy, které prověřily teoretické znalosti soutěžících právě v oblasti šelem a jejich ochrany. Terénní část soutěže probíhala přímo v prostorách zoologické zahrady. Studenti na jednotlivých stanovištích například poznávali lebky, stopy a zvuky šelem, zkoumali vzorky trusu, odlévali stopy vlků, skládali potravní pyramidu a lovili ryby. Úkoly to nebyly zrovna jednoduché, ale všechny týmy je  nakonec zvládly. Díky žlutým tričkům měli i organizátoři přehled, kde se jednotlivá družstva pohybují, trojice „žluťásků“ opravdu nešlo ten den v ZOO přehlédnout. Po ukončení této části soutěžního klání si všichni vyslechli vyprávění o medvědech, navštívili medvědinec a v amfiteátru shlédli zajímavé ukázky sokolnictví.
V odpoledních hodinách se soutěžící i jejich učitelé přesunuli do Spáleného Poříčí, kde se ubytovali v prostorách internátu místní Církevní střední odborné školy. Po večeři následovala zajímavá přednáška Doc. Ing. Jaroslava Červeného o šelmách na území naší republiky, při které se všichni dozvěděli řadu faktů a zajímavostí o šelmách původních i zavlečených.
V sobotu ráno soutěž pokračovala ve Spáleném Poříčí. Pro soutěžící byly přichystány další testy, dvě křížovky a několik poznávaček. Jedna z křížovek byla zaměřená na ekologické pojmy a druhá na rostliny, které ve svém názvu skrývají šelmu nebo jiné zvíře. Kromě velké promítané poznávačky šelem z celého světa, čekala na soutěžící ještě praktická poznávačka rostlin, plodů, peří a letorostů s pupeny na nádvoří zámku a budek v záchranné stanici poraněných živočichů. Asi nejtěžším úkolem bylo poznat bylinky podle čichu. Tím byla soutěžní část ekologické olympiády ukončena. Studenty čekalo ještě povídání o záchranné stanici poraněných živočichů a porotu hodnocení a sčítání všech bodů.
Po obědě proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů a ukončení celé soutěže. Na třetím místě se umístilo družstvo z Masarykova gymnázia v Plzni, jako druhý skončil tým z Církevní střední odborné školy ze Spáleného Poříčí a vítězství patřilo družstvu z Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích ve složení Jana Pilátová, Lucie Buchbauerová a Václav Šaloun. Nejen vítězům, ale všem soutěžícím patří gratulace a obdiv za prokázané přírodovědné znalosti.
Soutěž významně podpořil Plzeňský kraj, Lesy ČR s.p. a tradičně také CDM ČSOP, kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat. Náš dík také patří porotě ve složení: Ing.
Dagmar Dostálová z CSOŠ Spálené Poříčí, Ing. Hana Peřinová z Krajského úřadu Plzeňského kraje, Jiřina Pešová a Mgr. Martin Vobruba ze ZOO Plzeň a Ing. Josef Benetka z Lesů ČR s.p. a také všem, kteří pomohli s organizačním zajištěním v průběhu soutěže.
Ekologická olympiáda po celou dobu probíhala v přátelské atmosféře a s dobrou náladou snad odjížděli nejen vítězové, ale všichni, kteří se zúčastnili. Vždyť Ekologická olympiáda je nejen soutěž tříčlenných družstev zastupujících jednotlivé střední školy, ale také setkání lidí se zájmem o přírodu, s chutí něco nového se o ochraně přírody a životního prostředí dozvědět a přiučit.

Pohled do ZOO Plzeň
Všichni účastníci

Ing.Lenka Janoušková