Krajské kolo 2011

Verze pro tisk

Studium na střední škole, dobré znalosti z ekologie, botaniky a zoologie, chuť soutěžit, ale také něco nového se o přírodě dozvědět a přiučit, tak to byly základní předpoklady účasti v soutěži nazvané Ekologická olympiáda.
Jedenáct tříčlenných týmů středoškoláků z Plzeňského kraje se v pátek 14. 10. a v sobotu 15. 10. utkalo v krajském kole Ekologické olympiády, kterou každoročně pořádá ZO ČSOP Spálené Poříčí ve spolupráci s Církevní střední odbornou školou ze Spáleného Poříčí a ZOO Plzeň. Tématem letošního krajského kola byla „Ekologická stabilita v zemědělské krajině“.  
Vše začalo v pátek ráno slavnostním zahájením na zámku ve Spáleném Poříčí. Organizátoři seznámili soutěžící s programem a jednotlivé týmy si vylosovaly soutěžní čísla, představily se soupeřům a odborné porotě. Vlastní soutěž začala dvěma křížovkami a čtyřmi písemnými testy, které prověřily teoretické znalosti soutěžících v oblasti ekologie, ochrany přírody, ale také fauny a flóry zemědělské krajiny. Po náročném dopoledni čekal na soutěžící oběd a přesun na terénní základnu ČSOP, kde až do večera probíhala velká terénní část. Na trase dlouhé zhruba tři kilometry musely jednotlivé týmy prokázat nejrůznější přírodovědné znalosti a dovednosti, jako například určit druhy mechů, bylin a dřevin, vysvětlit některé přírodní jevy a navrhnout zlepšující opatření, ale také určit azimut a správně zasadit strom. Po příjezdu zpět do Spáleného Poříčí a dobré večeři následovalo zajímavé promítání a přednáška Mgr. Heleny Jahelkové o netopýrech včetně ukázky živých exemplářů.
V sobotu ráno soutěž pokračovala praktickými poznávačkami na nádvoří zámku. Plody a lebky obratlovců poznali téměř všichni, ale vývržky a letorosty s pupeny už soutěžícím celkem zamotaly hlavu. Asi nejtěžším úkolem bylo poznat staré nástroje z venkova, které Martin Vobruba pro tuto příležitost vypůjčil z expozice na Lüftnerce. Tím byla soutěžní část ekologické olympiády ukončena. Zatímco na porotu čekalo náročné hodnocení a sčítání všech bodů, studenti si už v klidu mohli prohlédnout záchrannou stanici pro poraněné živočichy.
Po obědě proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů a ukončení celé soutěže. Na třetím místě se umístilo družstvo z Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích, jako druhý skončil tým z Gymnázia a SOŠ v Rokycanach a vítězství patřilo družstvu z Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech ve složení Lucie Buchbauerová, Karolína Kalinová a Tomáš Jehlík. Nejen vítězům, ale všem soutěžícím patří gratulace a obdiv za prokázané přírodovědné znalosti.

Lenka Janoušková