Ekologická olympiáda - Krajské kolo 2008

Verze pro tisk

Devět tříčlenných týmů středoškoláků z Plzeňského kraje se sjelo do Spáleného Poříčí, aby zde v pátek 27. 9. a v sobotu 28. 9. soutěžily v krajském kole Ekologické olympiády, kterou každoročně pořádá ZO ČSOP Spálené Poříčí ve spolupráci s Církevní střední odbornou školou.
Vše začalo v pátek ráno příjezdem účastníků. Po rychlém ubytování následovalo slavnostní zahájení v aule spálenopoříčského zámku, kde všechny účastníky přivítal ve Spáleném Poříčí i starosta Ing. Pavel Čížek, který se v letošním roce stal jedním ze členů poroty. Organizátoři seznámili soutěžící s programem a jednotlivé týmy si vylosovaly soutěžní čísla a představily se soupeřům. Tématem letošního krajského kola byla „Krajina a voda“ Vlastní soutěž začala třemi písemnými testy, které prověřily znalosti soutěžících v oblasti pojmů kolem krajiny a vody, tekoucích a stojatých vod a také ryb, které neodmyslitelně k vodě patří. Pak byly pro soutěžící nachystány dvě křížovky, první na vodní pojmy a druhá na vodní živočichy. Poznávačky se také týkaly vod, jedna světových a druhá našich, a soutěžící měli poznat např. Mrtvé moře, Amazonku, jezero Loch Ness, pramen Labe nebo Zpívající fontánu v Mariánských Lázních. Poslední dopolední disciplínou byla degustace vody.
Po obědě probíhala terénní část soutěže. Na trase dlouhé zhruba tři kilometry musely jednotlivé týmy prokázat nejrůznější přírodovědné znalosti a dovednosti, jako např. poznat označené druhy stromů a keřů, navrhnout krajinotvorná opatření, zdůvodnit některé přírodní pochody, sestavit květní vzorec, poznat hlasy ptáků, ale také určit azimut nebo na čas postavit stan. Po večeři měl Ing. Pavel Čížek nachystané zajímavé povídání a promítání o Nepálu, které zakončilo první soutěžní den.
V sobotu ráno byly pro soutěžící přichystány poznávačky a terénní úkoly. Kromě poznávačky šišek, vajec, dřeva a nerostů na nádvoří zámku, čekala soutěžící ještě poznávačka terarijních zvířat ve škole a zvířat v záchranné stanici poraněných živočichů. Jedním z úlolů bylo změřit a vypočítat ochranné pásmo mohutného jasanu před zámkem a asi nejtěžším úkolem se stalo sestavení časové osy vývoje rostlin a živočichů. Po splnění všech úkolů byla soutěžní část ukončena a studenty čekalo zajímavé promítání a povídání  Mgr. Martina Vobruby o zvířatech  v ZOO Plzeň.
Po obědě proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů a ukončení celé soutěže. Na třetím místě se umístilo družstvo z Masarykova gymnázia v Plzni, jako druhý skončil tým z Gymnázia J. Vrchlického z Klatov a vítězství patřilo družstvu z Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích ve složení Jana Pilátová, Aneta Brejchová a Václav Šaloun. Nejen vítězům, ale všem soutěžícím patří gratulace a obdiv za prokázané přírodovědné znalosti.

Poznávačka šišek a plodů
Všichni účastníci

 Ing.Lenka Janoušková