Ekologická olympiáda - Národní kolo 2005

Verze pro tisk
Ve školním roce 2004/05 jsme se rozhodli ve Spáleném Poříčí uspořádat i národní kolo Ekologické olympiády, kam postupují vítězná družstva z krajských kol. Termín národního kola byl už koncem roku 2004 stanoven na 12. až 15. května 2005. A od ledna jsme národní kolo začali připravovat. Bylo třeba nachystat ústní otázky, testy, poznávačky, terénní část..., ale také zajistit peníze, prostory a tým schopných lidí, kteří byli ochotni se vším pomáhat a přitom nelitovat vynaložené práce a času.
Čím víc se přibližoval termín konání, tím se zintenzivňovaly veškeré přípravy, ale také rostla naše nerovzita, zda jsme na něco podstatného nezapomněli.
Vše vypuklo ve čtvrtek odpoledne příjezdem účastníků. Po rychlém ubytování následovalo slavnostní zahájení v aule spálenopoříčského zámku. Všechny účastníky přivítal ve Spáleném Poříčí starosta Ing. Pavel Čížek a předseda odoborné poroty Mgr. Martin Vobruba (mluvčí plzeňské ZOO) seznámil soutěžící s programem celé olympiády. Jednotlivé týmy si vylosovaly soutěžní čísla a představily se soupeřům.
První soutěžní disciplínou byla obhajoba domácích projektů. Každý tým si ve svém okolí zvolil dva toky, jeden přírodní a druhý upravený. Úkolem bylo tyto toky zmapovat, porovnat a navrhnout určitá opatření. Během obhajoby soutěžící představili své domácí práce pomocí dvou velkých posterů. Hodnoceny byly nejen výsledky, ale také prezentace celé práce.
Druhý den ráno odvezl autobus všechny soutěžící do Brd, kde probíhala terénní část. Na trase dlouhé zhruba pět kilometrů musely jednotlivé týmy prokázat nejrůznější přírodovědné znalosti a dovednosti, jako například určit druhy mechů, lišejníků a dřevin, vypočítat ochranné pásmo stromu, určit typ rašeliniště, označit hraniční strom rezervace aj. Po obědě měli soutěžící možnost setkat se a diskutovat s ministrem životního prostředí RNDr. Liborem Ambrozkem a předsedou ČSOP Ing. Pavlem Pešoutem. Na pozdní odpoledne byly připraveny testy a ústní otázky, při kterých soutěžící prokazovali znalosti o vodě a všem co s ní souvisí. Nabitý den zakončila přednáška O. Bílka o Tatrách, zaměřená hlavně na tamní nedávnou kalamitu.
Celá sobota probíhala v Plzeňské ZOO. Na soutěžící čekala, kromě poznávačky rostlin a dalšího kola ústních otázek, velká terénní část po ZOO a samozřejmě se našel i čas si zoologickou a botanickou zahradu prohlédnout. Večer zakončil fotograf plzeňské ZOO J. Vogeltanz poutavo přednáškou o Africe, spojenou s promítáním atraktivních diapozitivů.
A byla tu neděle, poslední soutěžní den, který vša mohl ještě hodně rozhodnout, protože výsledky některých týmů byly velmi vyrovnané. Soutěžící se rozdělili na dvě skupiny, jedna přešla do laboratoře, kde ji čekalo mikroskopování řas a sinic, pro druhou skupinu byly připraveny poznávačky hlasů a vajíček ptáků, pupenů, dřeva a listů stromů a také určování minerálů. Po určitém časovém intervalu se skupiny vyměnily. Tím byla soutěž ukončena, studety čekal dobrý oběd a porotu náročné a zodpovědné hodnocení posledních soutěží a sčítání všech bodů. Výsledky byly téměř neuvěřitelné. První tým získal 310,5 bodů, ale rozdíl mezi prvními třemi týmy byl pouze jeden a půl bodu. To dokazuje, že se na Ekologické olympiádě sešly opravdu vyrovnané týmy nadaných středoškoláků.
Po obědě proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů a ukončení národního kola olympiády. Na třetím místě se umístilo družstvo z Biskupského gymnázia v Hradci Králové, jako druhý skončil tým z gymnázia v Třeboni a vítězství patřilo družstvu z gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni ve složení Hana Holzäpfelová, Tomáš Fořt a Jiří Zahradník.
Soutěž významně podpořil Plzeňský kraj a tradičně také CDM ČSOP a Lesy ČR s.p., kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat. Náš dík také patří porotě ve složení: Ing. Dagmar Dostálová z CSOŠ Spálené Poříčí, Ing. Hana Peřinová z Krajského úřadu Plzeňského kraje, Mgr. Martin Vobruba ze ZOO Plzeň, Ing. Josef Benetka z Lesů ČR, RNDr. Miroslav Hájek z firmy GeoVision. Na přípravých se také velkou měrou podílela Mgr. Michala Pelikánová, Ing. Tereza Kunešová, Ing. Petr Pelikán a se samotnou organizací během soutěže významně pomohli studenti CSOŠ oboru Ochrana přírody a prostředí.
Ekologická olympiáda po celou dobu probíhala v přátelské atmosféře a s dobrou náladou snad odjížděli nejen vítězové, ale všichni, kteří se zúčastnili. (Vždyť není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!)
 
Tříčlenné družstvo studentek třetího ročníku oboru Ochrana přírody a prostředí (ve složení: Eliška Janská, Andrea Podávková a Veronika Visocká) vyhrálo krajské kolo Ekologické olympiády a postoupilo do národního kola, ve kterém obsadilo deváté místo. Národní kolo Ekologické olympiády bylo pětidenní, probíhalo v NP České Švýcarsko a bylo spojeno s několika exkurzemi.
 
Ing.Lenka Janoušková