Ekologická olympiáda - Krajské kolo 2010

Verze pro tisk
Jedenáct tříčlenných týmů středoškoláků z Plzeňského kraje se v pátek 22. 10. a v sobotu 23. 10. utkalo v krajském kole Ekologické olympiády, kterou každoročně pořádá ZO ČSOP Spálené Poříčí ve spolupráci s Církevní střední odbornou školou ze Spáleného Poříčí. Tématem letošního krajského kola byla „Obnova lesa“, a proto se na přípravě a organizaci podílela také Správa NP a CHKO Šumava.
Vše začalo v pátek ráno slavnostním zahájením na zámku ve Spáleném Poříčí, kde všechny účastníky přivítal i Ing. Petr Smutný, radní Plzeňského kraje pro oblast životní prostředí a zemědělství. Organizátoři seznámili soutěžící s programem a jednotlivé týmy si vylosovaly soutěžní čísla a představily se soupeřům a odborné porotě. Vlastní soutěž začala dvěma křížovkami a třemi písemnými testy, které prověřily teoretické znalosti soutěžících v oblasti ekologie, ochrany a obnovy lesa, ale také šumavské fauny a flóry. Poznávačky skrývaly nejen typické šumavské rostliny a živočichy, ale také známá místa jako například Javor, pramen Vltavy či kostel v Železné Rudě. Po náročném dopoledni čekal na soutěžící oběd a po něm ještě velká poznávačka větviček a šišek nahosemenných rostlin.
 
V odpoledních hodinách se studenti i jejich učitelé přesunuli do Stožce, kde se ubytovali ve středisku environmentální výchovy „Pod skálou“. Po večeři následovala zajímavá přednáška Ing. J. Kozla PhD. o Šumavě,při které se všichni dozvěděli řadu faktů i zajímavostí a která pozorným posluchačům možná trochu napověděla k chystané terénní části.
V sobotu ráno soutěž pokračovala terénní částí v okolí Stožce. Na trase dlouhé zhruba pět kilometrů musely jednotlivé týmy prokázat nejrůznější přírodovědné znalosti a dovednosti, jako např. poznat označené druhy stromů, mechů a lišejníků, vysvětlit určité jevy, popsat a charakterizovat porosty, určit dřevožijné houby a trus zvířat.
Tím byla soutěžní část ekologické olympiády ukončena. Zatímco na porotu čekalo náročné hodnocení a sčítání všech bodů, studenti se už v klidu mohli porozhlédnout po infocentru ve Stožci.
Po obědě proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů a ukončení celé soutěže. Na třetím místě se umístilo družstvo z Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích, jako druhý skončil tým z Církevní střední odborné školy ze Spáleného Poříčí a vítězství patřilo družstvu z Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech ve složení Alena Kučerová, Karolína Kalinová a Tomáš Jehlík. Nejen vítězům, ale všem soutěžícím patří gratulace a obdiv za prokázané přírodovědné znalosti.
 

Tříčlenné týmy soutěžily nejdříve v teorii

Terénní část probíhala na Šumavě
Terénní část
Vítězství patřilo družstvu z Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech
Soutěž významně podpořil Plzeňský kraj, Sprána NP a CHKO Šumava a tradičně také CDM ČSOP a Lesy ČR s.p., kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat. Náš dík také patří porotě ve složení: Ing. Dagmar Dostálová z CSOŠ Spálené Poříčí, Ing. Hana Peřinová z Krajského úřadu Plzeňského kraje, Ing. Dagmar Kozlová z NP a CHKO Šumava, Mgr. Martin Vobruba ze ZOO Plzeň a Ing. Josef Benetka z LesůČR s.p. a také všem, kteří pomohli s organizačním zajištěním v průběhu soutěže.

Ekologická olympiáda po celou dobu probíhala v přátelské atmosféře a s dobrou náladou snad odjížděli nejen vítězové, ale všichni, kteří se zúčastnili. Vždyť Ekologická olympiáda je nejen soutěž tříčlenných družstev zastupujících jednotlivé střední školy, ale také setkání lidí se zájmem o přírodu, s chutí něco nového se o ochraně přírody a životního prostředí dozvědět a přiučit.

Lenka Janoušková