Ekologická olympiáda - krajské kolo 2017

Verze pro tisk
Deset tříčlenných týmů středoškoláků z Plzeňského kraje se v pátek 6. 10. a v sobotu 7. 10. 2017 utkalo v krajském kole Ekologické olympiády, kterou každoročně pořádá ZO ČSOP Spálené Poříčí.
Tématem letošního ročníku byla „Mimolesní zeleň“.

Vše začalo v pátek ráno slavnostním zahájením na zámku, kde studenty přivítal starosta Spáleného Poříčí a zároveň náměstek hejtmana Ing. Pavel Čížek a radní pro oblast životního prostředí Mgr. Radka Trylčová zdůraznila význam ochrany životního prostředí a ocenila zájem studentů o tuto problematiku. Organizátoři seznámili soutěžící s programem a jednotlivé týmy si vylosovaly soutěžní čísla a představily se soupeřům a odborné porotě.
Vlastní soutěž začala odbornými testy a křížovkami. Odpoledne byla pro soutěžící připravena terénní stezka s úkoly, na trase dlouhé zhruba tři kilometry musely jednotlivé týmy prokázat nejrůznější přírodovědné znalosti a dovednosti, jako například určit druhy dřevin, ohodnotit biokoridor, pojmenovat některé přírodní procesy, poznat pobytové stopy živočichů a hlasy ptáků, ale také správně zasadit strom. Po večeři měla Ing. Tereza Tomanová nachystané promítání a povídání na téma "Stromy ve volné krajině", které zakončilo první soutěžní den.
V sobotu ráno byl pro soutěžící přichystán samostatný úkol, studenti měli provést mezi občany Spáleného Poříčí průzkum a na jeho základě vybrat strom a připravit návrh jeho vyhlášení jako památného včetně výpočtu ochranného pásma. Tím byla soutěžní část ukončena, studenty čekalo zajímavé promítání a povídání Ing Jiřího Vlčka z odboru životního prostředí KÚPK a porotu náročné hodnocení a sčítání získaných bodů.
Po obědě proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů a ukončení celé soutěže. Na třetím místě se umístilo družstvo z Církevní ZŠ a SŠ v Plzni, jako druhý skončil tým z Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích a vítězství patřilo družstvu z Gymnázia a SOŠ v Rokycanech ve složení Dorota Babuljaková, Anna Fähnrichová a Johana Straková. Nejen vítězům, ale všem soutěžícím patří gratulace a obdiv za prokázané přírodovědné znalosti.
Náš dík také patří porotě ve složení: Ing. Tereza Tomanová z firmy GeoVision, Ing. Dagmar Dostálová z Církevní ZŠ a SŠ Plzeň, Ing. Jiří Vlček z Krajského úřadu Plzeňského kraje, Mgr. Martin Vobruba ze ZOO Plzeň a Ing. Josef Benetka z Lesů ČR s.p. a také všem, kteří pomohli s přípravami a organizačním zajištěním v průběhu soutěže.
Ekologická olympiáda po celou dobu probíhala v přátelské atmosféře a s dobrou náladou snad odjížděli nejen vítězové, ale všichni, kteří se zúčastnili. Týmu z Gymnázia a SOŠ v Rokycanech držíme palce v národním kole olympiády a na všechny se těšíme příští rok!
 
 Celá soutěž probíhala za významné podpory Plzeňského kraje,

S pozdravem za Ekocentrum ČSOP

Lenka Krabcová

krajský koordinátor EO