Krajské kolo 2022

Verze pro tisk

Ekologická olympiáda 2022 - krajské kolo PK

Krajské kolo 28. ročníku Ekologické olympiády pro studenty středních škol z Plzeňského kraje je zdárně za námi. Soutěže se zúčastnilo 10 tříčlenných týmů. Vítězi se stal tým z Gymnázia a SOŠ Rokycany.

První den soutěžní družstva dopravil autobus z Plzně. Po ubytování, v cca 9 hod., následovalo slavnostní zahájení EO. Pozdravit soutěžící a popřát mnoho zdaru, přišel i spálenopoříčský starosta Ing. Jindřich Jindřich. Po samotném zahájení začala soutěž. Nejdříve studenty čekalo několik testů a v odpoledních hodinách jsme se přesunuli na naši terénní základnu, kde na ně čekala terénní část. Večer, po návratu z terénu si studenti vyslechli poutavou přednášku Mgr. Ondřeje Volfa o ochraně tetřívka obecného. Druhý den, po snídani čekal na soutěžící praktický úkol - výsadba stromků, poté následovala přednáška Ing. Lenky Pivoňkové, z odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, o ochraně rostlin v Plzeňském kraji. Po obědě bylo na řadě vyhlášení a odjezd autobusem do Plzně k vlakovému nádraží.

Vítězům gratulujeme!

A jaké jsou hlavní cíle soutěže?

- Umožnit vzájemné setkávání studentů s podobnými zájmy a zaměřením.
- Nabídnout studentům možnost ověřit si své znalosti a dovednosti v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí a motivovat je k jejich dalšímu rozvoji.
- Podpořit spolupráci studentů týmovým založením soutěže.
- Nabídnout studentům podnětný a smysluplný doprovodný program a umožnit jim setkání s odborníky v daných oblastech.
- Prohlubovat zájem o přírodu, její ochranu a rozšiřovat povědomí o ekologickém chování člověka.

Výherci krajských kol postupují do národního kola.