Krajské kolo 2022

Verze pro tisk

Ekologická olympiáda 2022 - krajské kolo PK

Léto se chýlí ke konci a nám se opět přiblížil termín krajského kola Ekologické olympiády.  Ekologická olympiáda je soutěž středoškoláků z České republiky zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Soutěže se účastní tříčlenná družstva středoškoláků, která reprezentují vysílající subjekt (školské zařízení, články občanského sdružení, atd.).

Tento rok se koná již 28. ročník. Termín letošní soutěže pro Plzeňský kraj je určen na 13. a 14. října. Tématem  je „ Druhová ochrana“.

A jaké jsou hlavní cíle soutěže?

- Umožnit vzájemné setkávání studentů s podobnými zájmy a zaměřením.
- Nabídnout studentům možnost ověřit si své znalosti a dovednosti v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí a motivovat je k jejich dalšímu rozvoji.
- Podpořit spolupráci studentů týmovým založením soutěže.
- Nabídnout studentům podnětný a smysluplný doprovodný program a umožnit jim setkání s odborníky v daných oblastech.
- Prohlubovat zájem o přírodu, její ochranu a rozšiřovat povědomí o ekologickém chování člověka.

Výherci krajských kol postupují do národního kola.

Pozvánku s přihláškou naleznete zde.