Krajské kolo 2021 (podzim)

Verze pro tisk

V letošním školním roce se krajské kolo EO pro Plzeňský kraj uskutečnilo v termínu  6. a 7. října. Krajského kola EO se zúčastnilo celkem 9 tříčlenných týmů středoškoláků reprezentujících devět středních škol.

Tématem, které bylo předem známo, byla „Obnova krajiny. 

Stručný harmonogram soutěže:

středa:  ráno, hromadný příjezd studentů autobusem, slavnostní zahájení EO za přítomnosti starosty obce a krajského náměstka, následovala série testů (celkem 6), po společném obědě jsme zahájili terénní část - studenti plnili úkoly po předem vyznačené trase lesema okolo Spáleného Poříčí. Po večeři byla zajištěna odborná přednáška  Ing. Kláry Jančurové, PhD o tvorbě krajiny.

čtvrtek: ráno proběhlo zhodnocení terénu z předchozího dne a následovali poznávačky přírodnin (9 stanovišť) v bezprostřední blízkosti spálenopoříčského zámku, kde se celá soutěž odehrávala. Po poznávačkách následovala krátká přednáška bývylého starosty města Ing. Pavla Čížka o úpravách krajiny v okolí města, poté oběd, vyhodnocení, vyhlášení vítězů a odjez autobusem.

Vyhrál tým z Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám. ve složení Lukáš Tocháček, Ondřej Vaněk a Aneta Schwarczová. Vítězům gratulujeme!