Envic

Verze pro tisk
Environmentální informační centra Plzeňského kraje
 
Co znamená ENVIC
ENVIC je zkratka názvu ENVironmentální Informační Centra
Environment (angl.) = prostředí, životní prostředí
 
Čím se vyznačuje síť ENVIC
- Síť ENVIC působí v celém Plzeňském kraji – informační centrum sítě ENVIC je v každém okrese
  Plzeňského kraje.
- Síť ENVIC je postavena na pevném profesionálním zázemí – partnery projektu jsou
  organizace, které jsou odbornými garanty činnosti informačních center.
- Síť znamená, že informační centra jsou propojena a probíhá mezi nimi výměna všech
  důležitých informací pro jejich činnost. Pracovníci informačních center se pravidelně setkávají
  na společných odborných školeních.
- Hlavní vzdělávací akce v informačních centrech jsou zaměřeny přímo na lokalitu, ve které se  
  nacházejí, a tak reagují na potřeby místních obyvatel
- Pracovníci informačních center mají vstřícný přístup k návštěvníkům
 
Dva hlavní pilíře činnosti sítě ENVIC
1) Informační a poradenská činnost v problematice životního prostředí.
Všechna informační centra mají vyhrazené hodiny pro veřejnost, kdy je možné je navštívit se svým dotazem nebo je kontaktovat telefonicky. Návštěvníci mohou přicházet s dotazy, týkající se libovolné oblasti životního prostředí (kam s odpady, jak poznat ekologicky šetrný výrobek, jak se postarat o nalezeného živočicha). Často kladené dotazy a další informace související s poradenstvím jsou zveřejňovány na internetové adrese www.envic.cz
2) Vzdělávání v tématech životního prostředí.
Obvykle se jedná o informační stánek, výstavu, školení, seminář či přednášku pro veřejnost. Tento program je dále obohacen o vycházky do přírody, exkurze a soutěže. Kromě toho jsou k hlavním tématům vydány tiskoviny, které nesou zajímavé a důležité informace k dané problematice.
  
Hlavní témata informační a vzdělávací činnosti sítě ENVIC
doprava, odpady, energie, ekologická stavba domu, ovzduší, voda, klima, ekosystémy, ochrana přírody, zemědělství, krajina
 
Kontakty na informační centra sítě ENVIC
 
Environmentální informační centrum Plzeň
Prešovská 8, 301 00, Plzeň
Tel.: 377 220 323, E-mail: ic.plzen@envic.cz
 
Environmentální informační centrum Plasy
Klášter Plasy, Plzeňská 2, 331 01, Plasy
Tel.: 774 454 557, 774 454 558, E-mail: ic.plasy@envic.cz
 
Environmentální informační centrum Radnice
Na Potocích 221, 338 28, Radnice
Tel.: 371 785 085, 724 077 208, E-mail: ic.radnice@envic.cz
 
Environmentální informační centrum Spálené Poříčí
Plzeňská 55, 335 61, Spálené Poříčí
Tel.: 371 594 842, 724 759 455, 724 139 381 E-mail: ic.porici@envic.cz
 
Environmentální informační centrum Klatovy
Kpt. Jaroše 94, 339 01, Klatovy
Tel.: 724 834 015, E-mail: ic.klatovy@envic.cz
 
Environmentální informační centrum Domažlice
Žižkova 16, 344 01, Domažlice
Tel.:737 566 127, 603 760 873, 603 868 267, E-mail: ic.domazlice@envic.cz
 
Environmentální informační centrum Kladruby
Husova 6,349 61, Kladruby
Tel.:720 440 595, E-mail: ic.kladruby@envic.cz

 více informací na: www.envic.cz