Pozemkový spolek

Verze pro tisk
V minulém roce pokračoval Pozemkový spolek Spálené Poříčí ve své činnosti. Snažili jsme se dál zlepšovat stav biokoridorů, které v rámci pozemkového spolku řešíme již několik let.
 
Při této činnosti jsme uklízeli nepovolenou skládku v prostoru biokoridoru "Dolinka". Tuto skládku uklízíme v podstatě každoročně s mladými ochránci přírody. Staráme se také průběžně o již vysázené stromy, které rostou v námi vytvořených biokoridorech v uplynulých letech. Protože se často jedná o výsadby alejové, obnovujeme především kryty stromů a ukotvení stromů ke kůlům. Také jsme v rámci pozemkového spolku pokračovali v obnově kapliček a křížků v okolí Spáleného Poříčí.
  
Při přípravě projektu pro pozemkové spolky v rámci grantu ČSOP jsme chtěli v loňském roce řešit smluvní vztahy k pozemkům města Spálené Poříčí. Toto se nám nepodařilo i proto, že jsme nejednali s městem Spálené Poříčí dostatečně intenzivně.
 
V letních měsících jsme se proto rozhodli věnovat se mapování a výkupu zamokřených pozemků v okolí obcí Železný Újezd a Chynín. Na těchto lokalitách byla při průzkumu, který jsme prováděli a pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje, zjištěna řada chráněných druhů rostlin. Vyskytují se zde i rostliny uváděné v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (např. kosatec sibiřský - iris sibirica, upolín evropský - trollius altissimus, hadí mord nízký - scorzonera humilis, prstnatec májový - dactylorhiza majalis, atd.). Mapování prováděli členové organizace zapojení i do mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Ing. Lenka Pivoňková z odboru životního prostředí Plzeňského kraje. V současné době probíhají jednání s jednotlivými vlastníky pozemků o možném výkupu jednotlivých parcel s prvními kladnými reakcemi.
 
Věříme, že bude pokračovat příznivě se vyvíjející jednání s oslovenými vlastníky pozemků a že se nám podaří vykoupit parcely v zájmovém území, a tím i pomoci zachránit kousek planety.

Lenka Nováková