Regionální centrum

Verze pro tisk

Statut regionálního centra ČSOP (RC) uděluje Ústřední výkonná rada ČSOP vybrané organizační složce svazu s právní subjektivitou (základní organizaci nebo regionálnímu sdružení ZO) v rámci daného kraje. Posláním RC je zajišťovat koordinaci činností ČSOP v rámci kraje a posilování dobrého jména ČSOP navenek. RC zastupuje zájmy ČSOP na regionální úrovni vůči státním i nestátním subjektům s regionální působností a to zejména v profilových oblastech svazu (ochrana přírody a péče o životní prostředí, práce s dětmi a mládeží, ekologická výchova, osvěta a vzdělávání).

Regionální centrum ve Spáleném Poříčí zastupuje základní organizace ČSOP na území Plzeňského kraje. Každý rok organizujeme setkání ZO z našeho kraje. Akce se koná obvykle na naší terénní základně nedaleko obce Hořehledy. Na setkání se mohou jednotliví členové organizací dozvědět nové informace z jednání ÚVR ČSOP a další novinky. Při neformálním povídání si vyměňujeme zkušenosti z činností jednotlivých ZO.

Další povinností regionálního centra je uspořádat předsněmovní setkání z něhož vyjdou účastníci celorepublikového sněmu a případní kandidáti za Plzeňský kraj. Toto setkání se naposledy uskutečnilo v květnu 2006 před podzimním Celostátním sněmem ČSOP v Trutnově.

V roce 2006 bylo regionální centrum ČSOP Spálené Poříčí stejně jako ostatní RC zapojeno do programu Transition Facility Evropské unie prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. V rámci tohoto programu byl podpořen projekt podaný Českým svazem ochránců přírody „Posilování činnosti nestátních neziskových organizací monitorujících a prosazujících zájmy občanů“. Cílem projektu je zlepšení informovanosti a hlubší zapojení občanů do řešení problémů ochrany přírody a krajiny v ČR. Konkrétně se jedná o zlepšení informování veřejnosti o aktualitách v ochraně přírody a krajiny v jednotlivých krajích; podporu řešení standardních problémů v oblasti ochrany přírody a krajiny; zapojení veřejnosti do akcí a programů ČSOP a celkové posílení spolupráce subjektů z veřejného i neziskového sektoru.