Biologické programy

Verze pro tisk
Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o vzácné biotopy či podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi základní poslání Českého svazu ochránců přírody. Tyto činnosti jsou do značné míry zastřešeny národním programem Ochrana biodiverzity.
 
Naše ZO ČSOP se zapojuje již řadu let do několika těchto programů zaměřených na ochranu biodiverzity:
-         záchranný program sovy pálené na Spálenopoříčsku
-         vzácné a zvláště chráněné rostliny Spálenopoříčska
-         mapování a inventarizace mravenišť v jihozápadních Brdech
-         sledování výskytu mihulí, plazů, obojživelníků a vážek
-         mapování a podpora hnízdění ledňáčka říčního
-         péče o čápy a jejich hnízda na Plzni jihu
-         průzkum populací raků atd..
 
V rámci těchto programů se kromě mapování a monitoringů provádí také záchranné transfery či přesuny, vyvěšují se a opravují budky pro dravé či zpěvné ptáky atd..
 
V roce 2007 jsme se zapojili do programu „Radiotelemetrické sledování ptactva“, při kterém jsme měli poprvé po mnoha letech naší činnosti možnost zjistit jak přežívají a jak se chovají zvířata, která vypouštíme zpět do volné přírody. Byla to pro nás důležitá zkušenost a ukázka toho, jak se dá dohromady skloubit praktická ochrana přírody s technikou a naopak.