Ekologická olympiáda - Krajské kolo 2007

Verze pro tisk

 

Devět tříčlenných týmů středoškoláků z Plzeňského kraje se sjelo do Spáleného Poříčí, aby zde v pátek 5. 10. a v sobotu 6. 10. soutěžily v krajském kole Ekologické olympiády, kterou každoročně pořádá ZO ČSOP Spálené Poříčí ve spolupráci s Církevní střední odbornou školou. Letošního ročníku se zúčastnilo i desáté družstvo složené z vítězů soutěže Plzeňské Kvítko. Protože se jednalo o mladší děvčata, bylo toto družstvo mimo soutěž.

Vše začalo v pátek ráno příjezdem účastníků. Po rychlém ubytování následovalo slavnostní zahájení v aule spálenopoříčského zámku, kde všechny účastníky přivítal ve Spáleném Poříčí i místostarosta Ing. J. Jindřich. Organizátoři seznámili soutěžící s programem a jednotlivé týmy si vylosovaly soutěžní čísla a představily se soupeřům. Tématem letošního krajského kola byla zvláště chráněná území, a proto vlastní soutěž začala poznávačkou zvláště chráněných druhů rostlin a zvířat. Pak byly pro soutěžící nachystány tři písemné testy, první na národní parky, druhý na chráněné krajinné oblasti a třetí na zvláště chráněná území v Plzeňském kraji. Poslední dopolední disciplínou byla hra „Jak rychle se pohybují“, při které soutěžící museli zapojit logické myšlení a z jednotlivých výroků sestavit tabulku rychlostí pohybu zvířat ve vodě, na souši a ve vzduchu.

Po obědě probíhala terénní část soutěže. Na trase dlouhé zhruba tři kilometry musely jednotlivé týmy prokázat nejrůznější přírodovědné znalosti a dovednosti, jako např. poznat označené druhy stromů a keřů, navrhnout krajinotvorná opatření, zdůvodnit některé přírodní pochody, správně vytřídit odpady a určit schránky měkkýšů. Pro týmy, které nebyly na trase, byla připravená další hra nazvaná „Přežití na ostrově“. Po večeři seznámila Jiřka Pešová všechny účastníky Ekologické olympiády s kampaní na záchranné projekty pro Madagaskar, do které se zapojila i ZOO Plzeň. Zajímavé povídání a promítání bylo spojené s prodejem triček, knížek o Madagaskaru a madagaskarských palmiček, takže i soutěžící přispěli na záchranné projekty pro Madagaskar. Nabitý den zakončilo promítání filmu s ekologickou tématikou.

V sobotu ráno byly pro soutěžící přichystány dvě křížovky a poznávačka hlasů žab. Pak proběhlo sečtení všech doposud získaných bodů a začalo velké taktizování. Poslední částí soutěže byly ústní otázky, soutěžící měli volbu otázek za dva, čtyři nebo šest bodů odstupňovaných podle náročnosti. Správná odpověď znamenala zisk, nesprávná ztrátu bodů, a protože rozdíly mezi družstvy byly opravdu těsné, byla tato část soutěže opravdu velmi napínavá. V prvním kole ústních otázek vsadili všichni na jistotu dvoubodové otázky, ale v dalších kolech se už riskovalo, takže výsledek za tuto disciplínu byl u mnoha družstev záporný:-).  Tím byla soutěžní část ukončena a studenty čekalo zajímavé povídání a promítání fotografií Jaroslava Vogeltanze o Africe.

Po obědě proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů a ukončení celé soutěže. Na třetím místě se umístilo družstvo z Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích, jako druhý skončil tým z Gymnázia Plasy a vítězství patřilo domácímu družstvu z CSOŠ Spálené Poříčí ve složení Aneta Zedníková, Adam Štemberk a Martin Toman. Dobré znalosti prokázala také děvčata z týmu Plzeňské Kvítko, která se zúčastnila mimo soutěž. Nejen vítězům, ale všem soutěžícím patří gratulace a obdiv za prokázané přírodovědné znalosti.

Soutěž významně podpořil Plzeňský kraj a tradičně také CDM ČSOP a Lesy ČR s.p., kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat. Náš dík také patří porotě ve složení: Ing. Dagmar Dostálová z CSOŠ Spálené Poříčí, Ing. Hana Peřinová z Krajského úřadu Plzeňského kraje, Jiřina Pešová a Mgr. Martin Vobruba ze ZOO Plzeň, Ing. Josef Benetka z Lesů ČR s.p. a RNDr. Miroslav Hájek z firmy GeoVision a také všem, kteří pomohli s organizačním zajištěním v průběhu soutěže.

Ekologická olympiáda po celou dobu probíhala v přátelské atmosféře a s dobrou náladou snad odjížděli nejen vítězové, ale všichni, kteří se zúčastnili. Vždyť Ekologická olympiáda je nejen soutěž tříčlenných družstev zastupujících jednotlivé střední školy, ale také setkání lidí se zájmem o přírodu, s chutí něco nového se o ochraně přírody a životního prostředí dozvědět a přiučit.

Ing.Lenka Janoušková