Krajské kolo 2013

Verze pro tisk

Deset tříčlenných týmů středoškoláků z Plzeňského kraje se v pátek 11. 10. a v sobotu 12. 10. utkalo v krajském kole Ekologické olympiády, kterou každoročně pořádá ZO ČSOP Spálené Poříčí ve spolupráci s Církevní střední odbornou školou ze Spáleného Poříčí. Vše začalo v pátek ráno slavnostním zahájením na zámku ve Spáleném Poříčí, organizátoři seznámili soutěžící s programem a jednotlivé týmy si vylosovaly soutěžní čísla a představily se soupeřům a odborné porotě. Vlastní soutěž začala teorií, pro soutěžící byly připraveny čtyři křížovky, jedna osmisměrka a šest písemných testů, které prověřily teoretické znalosti soutěžících v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a ekologické obnovy (testy byly zaměřeny na ekologickou obnovu, která byla tématem letošního krajského kola). Na páteční odpoledne byla plánovaná terénní část soutěže. Organizátoři pro soutěžící označili trasu dlouhou zhruba tři kilometry, na které jednotlivé týmy měly prokázat nejrůznější přírodovědné znalosti a dovednosti, jako např. provést měření v meteorologické budce, poznat označené druhy stromů a bylin, vysvětlit určité jevy, navrhnout a popsat revitalizační opatření, určit hlasy ptáků... Vše nakonec překazilo počasí, které nám letos vůbec nepřálo. Kvůli dešti byla terénní trasa přesunuta na sobotní dopoledne, v pátek odpoledne proběhly pouze poznávačky, které původně měly být v terénu, a soutěžící si v počítačové učebně připravily část „sobotního úkolu“. Ten se týkal říčky Bradavy, která je vyhlášená evropsky významnou lokalitou, a plánovaného záměru zprůchodnění jezových stupňů. Soutěžící měli zjistit informace o EVL a předmětu ochrany (tato teoretická část úkolu byla přesunuta na pátek), ale také posoudit navrhované opatření, v terénu zmapovat a zakreslit, zdůvodnit pozitivní a negativní dopady realizace a navrhnout jiné řešení (terénní část úkolu byla ponechána na sobotní dopoledne). Páteční propršené odpoledne pomohl vyplnit Martin Vobruba povídáním a promítáním o novinkách v plzeňské ZOO a také testem o zvířatech ze ZOO Plzeň. Po večeři následovalo zajímavé povídání a promítání Ing. Jiřího Vlčka o Austrálii zaměřené zejména na australskou faunu. V sobotu dopoledne se počasí trochu vylepšilo a tak soutěžící vyrazili do terénu, kde na ně čekala trasa s úkoly časově zkrácená o poznávačky, které proběhly předchozí den, a také ta část sobotního úkolu, která vyžadovala zjištění a ověření v terénu. Po obědě proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů a ukončení celé soutěže. Na třetím místě se umístilo družstvo z Církevní střední odborné školy ze Spáleného Poříčí, jako druhý skončil tým z Gymnázia a střední odborné školy v Rokycanech a vítězství patřilo družstvu z Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích ve složení Jakub Procházka, Vítězslav Fronk a Manfred Schreiber. Soutěž významně podpořil Plzeňský kraj a ČSOP, kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat. Náš dík také patří porotě ve složení: Ing. Dagmar Dostálová z CSOŠ Spálené Poříčí, Ing. Hana Peřinová z Krajského úřadu Plzeňského kraje, RNDr. Miroslav Hájek z firmy GeoVision, Mgr. Martin Vobruba ze ZOO Plzeň a Ing. Josef Benetka z Lesů ČR s.p. a také všem, kteří pomohli s organizačním zajištěním v průběhu soutěže. Ekologická olympiáda po celou dobu probíhala v přátelské atmosféře a s dobrou náladou snad odjížděli nejen vítězové, ale všichni, kteří se zúčastnili.