Ekologická olympiáda - krajské kolo 2016

Verze pro tisk

„Testy, křížovky, poznávačky, terénní úkoly, jídlo, ubytování, ceny… máme všechno připravené?“ ujišťovali se organizátoři těsně před začátkem Ekologické olympiády. V pátek ráno už bylo vše nachystáno a netrpělivě se očekával příjezd deseti tříčlenných týmů středoškoláků z Plzeňského kraje, aby se 14. a 15. října utkaly v krajském kole Ekologické olympiády, kterou každoročně pořádá ZO ČSOP Spálené Poříčí za podpory Plzeňského kraje, SFŽP ČR a MŽP ČR.

Tématem letošního ročníku byly „Biokoridory a biobariéry“.
Vše začalo slavnostním zahájením na zámku ve Spáleném Poříčí, organizátoři seznámili soutěžící s programem a jednotlivé týmy si vylosovaly soutěžní čísla a představily se soupeřům a odborné porotě. 
Vlastní soutěž začala odbornými testy a křížovkami zaměřenými na letošní téma. Odpoledne byla pro soutěžící připravena terénní stezka s úkoly v nivě řeky Bradavy. Na trase dlouhé zhruba tři kilometry musely jednotlivé týmy prokázat nejrůznější přírodovědné znalosti a dovednosti, jako například určit druhy dřevin, pojmenovat některé přírodní procesy, zdůvodnit proč je rybník Hvížďalka biobariérou nebo poznat hlasy žab. Po večeři měl RNDr. Václav Petříček z AOPK ČR nachystané zajímavé povídání na téma "Biokoridory a biobariéry", které zakončilo první soutěžní den.
V sobotu ráno byly pro soutěžící přichystány poznávačky přírodnin jak v zámku, tak na Ekocentru ČSOP. Po splnění všech úkolů byla soutěžní část ukončena a studenty čekalo zajímavé povídání RNDr. Miroslava Hájka o pozemkových úpravách v katastru města Spálené Poříčí.
Po obědě porota rychle dokončila bodování a již tu bylo vyhlášení výsledků. A jak to letos dopadlo? Na třetím místě se umístilo družstvo z Gymnázia a SOŠ Rokycany, jako druhý skončil tým z Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích a vítězství patřilo družstvu z Gymnázia v Plzni na Mikulášském náměstí ve složení Klára Tláskalová, Jana Bártová a Michal Ptáček. Nejen vítězům, ale všem soutěžícím patří gratulace a obdiv za prokázané přírodovědné znalosti. Po předání cen, poděkování porotě a poslední společné fotografii se všichni vydali k autobusu, který na ně už čekal a odvezl je do Plzně.
Náš dík také patří porotě ve složení: Ing. Dagmar Dostálová z Církevní ZŠ a SŠ Plzeň, Ing. Petr Pelikám z Ekocentra ČSOP, Mgr. Martin Vobruba ze ZOO Plzeň, Ing. Josef Benetka z Lesů ČR s.p. a RNDr. Miroslav Hájek z firmy GeoVision a také všem, kteří pomohli s přípravami a organizačním zajištěním v průběhu soutěže.
Ekologická olympiáda po celou dobu probíhala v přátelské atmosféře a s dobrou náladou snad odjížděli nejen vítězové, ale všichni, kteří se zúčastnili. Doufáme, že se všem soutěž líbila a byla pro ně nejen zhodnocením znalostí a dovedností v biologických a přírodovědných disciplínách, ale také příjemným setkáním s lidmi – se studenty i učiteli, kteří jsou rádi v přírodě a rádi se o ní učí stále něco nového. Týmu z Gymnázia na Mikulášském náměstí držíme palce v národním kole olympiády a na všechny se těšíme příští rok! 
 

Celá soutěž probíhala za významné podpory Plzeňského kraje,

S pozdravem za Ekocentrum ČSOP

Lenka Krabcová

krajský koordinátor EO