Ekologická olympiáda - krajské kolo 2016

Verze pro tisk

EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO 2016

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.

Dovolujeme si vás pozvat na další ročník této soutěže, který proběhne 14. - 15. října 2016. Krajské kolo Ekologické olympiády studentů středních škol z Plzeňského kraje pořádá Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Spálené Poříčí.

Tříčlenná družstva budou jako vždy soutěžit v teoretických i v praktických úkolech. Tématem letošního krajského kola jsou „Biokoridory a biobariéry“. Oba soutěžní dny budou probíhat ve Spáleném Poříčí. V pátek 14. 10. bude v 8.00 na účastníky olympiády čekat autobus na parkovišti v blízkosti hlavního vlakového nádraží v Plzni („u soudu“) a dopraví je do Spáleného Poříčí. V sobotu 15. 10. odpoledne po vyhlášení vítězů a ukončení soutěže odveze autobus účastníky do Plzně k vlakovému nádraží.

Výše účastnického poplatku je 600 Kč (za družstvo). Z kapacitních důvodů je možná účast pouze jednoho družstva z jedné školy. Stravné bude všem poskytnuto zdarma, ubytování a jízdné v cenách hromadné dopravy bude proplaceno pouze studentům. Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 30. 9. 2016 na naši adresu.

Celá soutěž probíhá za významné podpory Plzeňského kraje,


S pozdravem za Ekocentrum ČSOP

Lenka Krabcová
krajský koordinátor EO

 

 

Odkazy: 

Pozvánka

Přihláška