Ekologická olympiáda - krajské kolo 2015

Verze pro tisk

Devět tříčlenných týmů středoškoláků z Plzeňského kraje se v pátek 2. 10. a v sobotu 3. 10. 2015 utkalo v krajském kole Ekologické olympiády, kterou každoročně pořádá ZO ČSOP Spálené Poříčí ve spolupráci s Církevní střední odbornou školou ze Spáleného Poříčí za podpory Plzeňského kraje, Lesů ČR s.p., SFŽP ČR a MŽP.

Tématem letošního ročníku byl „Sport, rekreační aktivity a ochrana přírody“.
Vše začalo v pátek ráno slavnostním zahájením na zámku ve Spáleném Poříčí, organizátoři seznámili soutěžící s programem a jednotlivé týmy si vylosovaly soutěžní čísla a představily se soupeřům a odborné porotě.
Vlastní soutěž začala samostatným úkolem, studenti měli provést mezi občany Spáleného Poříčí sociologický průzkum k problematice připravovaného vyhlášení CHKO Brdy se zaměřením na využití CHKO Brdy k turistice a sportu. Výsledky sociologického průzkumu měli studenti připravit jako materiál pro veřejné projednání v zastupitelstvu města formou zápisu.
Odpoledne se všichni soutěžící, učitelé, porota i organizátoři přesunuli do Brd, kde až do večera probíhala velká terénní část. Na trase dlouhé zhruba tři kilometry musely jednotlivé týmy prokázat nejrůznější přírodovědné znalosti a dovednosti, jako například určit druhy mechů, lišejníků a dřevin, vypočítat ochranné pásmo stromu, určit typ rašeliniště, označit hraniční strom rezervace nebo poznat hlasy ptáků.
Po večeři měl Mgr. Jan Krabec nachystané zajímavé povídání a promítání o Galapágách, které zakončilo první soutěžní den.
V sobotu ráno byly pro soutěžící přichystány křížovky, poznávačky a testy zaměřené na sport, rostliny, živočichy a zvláště chráněná území ovlivněná sportem.
Po splnění všech úkolů byla soutěžní část ukončena a studenty čekalo zajímavé promítání a povídání Mgr. Martina Vobruby o zvířatech v ZOO Plzeň.
Po obědě proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů a ukončení celé soutěže. Na třetím místě se umístilo družstvo Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích, jako druhý skončil tým z Gymnázia v Tachově a vítězství patřilo družstvu z Církevní střední odborné školy ve Spáleném Poříčí ve složení Linda Šternerová, Kateřina Košátková a Jan Dušek. Nejen vítězům, ale všem soutěžícím patří gratulace a obdiv za prokázané přírodovědné znalosti.
Náš dík také patří porotě ve složení: Ing. Dagmar Dostálová z CSOŠ Spálené Poříčí, Ing. Hana Peřinová z Krajského úřadu Plzeňského kraje, Mgr. Martin Vobruba ze ZOO Plzeň, Ing. Josef Benetka z Lesů ČR s.p. a RNDr. Miroslav Hájek z firmy GeoVision a také všem, kteří pomohli s přípravami a organizačním zajištěním v průběhu soutěže.
Ekologická olympiáda po celou dobu probíhala v přátelské atmosféře a s dobrou náladou snad odjížděli nejen vítězové, ale všichni, kteří se zúčastnili. Vždyť Ekologická olympiáda je nejen soutěž tříčlenných družstev zastupujících jednotlivé střední školy, ale také setkání lidí se zájmem o přírodu, s chutí něco nového se o ochraně přírody a životního prostředí dozvědět a přiučit.
 

Celá soutěž probíhala za významné podpory Plzeňského kraje.

S pozdravem za Ekocentrum ČSOP

Lenka Krabcová

krajský koordinátor EO