Ekologická olympiáda - krajské kolo 2015

Verze pro tisk

EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO 2015

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.

Dovolujeme si vás pozvat na další ročník této soutěže, který proběhne 2. - 3. října 2015. Krajské kolo Ekologické olympiády studentů středních škol z Plzeňského kraje pořádá Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Spálené Poříčí ve spolupráci s CSOŠ Spálené Poříčí.

Tříčlenná družstva budou jako vždy soutěžit v teoretických i v praktických úkolech. Tématem letošního krajského kola je „Sport, rekreační aktivity a ochrana přírody“. Oba soutěžní dny budou probíhat ve Spáleném Poříčí. V pátek 2. 10. bude v 8.00 na účastníky olympiády čekat autobus na parkovišti v blízkosti hlavního vlakového nádraží v Plzni („u soudu“) a dopraví je do Spáleného Poříčí. V sobotu 3. 10. odpoledne po vyhlášení vítězů a ukončení soutěže odveze autobus účastníky do Plzně k vlakovému nádraží.

Výše účastnického poplatku je 600 Kč (za družstvo). Z kapacitních důvodů je možná účast pouze jednoho družstva z jedné školy. Stravné bude všem poskytnuto zdarma, ubytování na internátu a jízdné v cenách hromadné dopravy bude proplaceno pouze studentům. Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 20. 9. 2015 na naši adresu.

Celá soutěž probíhá za významné podpory Plzeňského kraje.

S pozdravem za Ekocentrum ČSOP

Lenka Krabcová

krajský koordinátor EO

Odkazy:

Pozvánka

Závazná přihláška