Ekologická olimpiáda - Krajské kolo 2006

Verze pro tisk

Jedenáct tříčlenných týmů středoškoláků z Plzeňského kraje se sjelo do Spáleného Poříčí, aby zde v pátek 6. 10. a v sobotu 7. 10. soutěžily v krajském kole Ekologické olympiády, kterou každoročně pořádá ZO ČSOP Spálené Poříčí ve spolupráci s Církevní střední odbornou školou.

Vše začalo v pátek ráno příjezdem účastníků. Po rychlém ubytování následovalo slavnostní zahájení v aule spálenopoříčského zámku, kde všechny účastníky přivítal ve Spáleném Poříčí i starosta Ing. Pavel Čížek. Organizátoři seznámili soutěžící s programem a jednotlivé týmy si vylosovaly soutěžní čísla a představily se soupeřům. Vlastní soutěž začala přírodovědnou křížovkou a poznávačkou zvířat. Pak byl soutěžícím zadán náročný úkol – měli zjistit pomocí krátkého sociologického průzkumu, které tři ekologické problémy pociťují občané spálenopoříčska jako nejtíživější, a výsledky průzkumu zpracovat jako volební program nějaké skupiny občanů, kteří chtějí být zvoleni do zastupitelstva města a mají v úmyslu ekologické problémy řešit.

Po obědě se všichni přesunuli na terénní základnu ČSOP, kde probíhala terénní část soutěže. Na trase dlouhé zhruba tři kilometry musely jednotlivé týmy prokázat nejrůznější přírodovědné znalosti a dovednosti, jako např. určit vajíčka a plody, navrhnout krajinotvorná opatření a zdůvodnit některé přírodní pochody. Nabitý den zakončila RNDr. Zdeňka Chocholoušková poutavou přednáškou o Cejlonu.

V sobotu ráno byla pro soutěžící přichystána druhá křížovka, tři písemné testy a poznávačka rostlin. Tím byla soutěžní část ukončena, studenty čekalo zajímavé povídání Míši Bryndové a Báry Chmelové o jejich měsíčním pobytu na Madagaskaru a porotu hodnocení a sčítání bodů.

Na třetím místě se umístilo družstvo z Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích, jako druhý skončil tým z Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech a vítězství patřilo družstvu z Masarykova gymnázia v Plzni ve složení Barbora Chmelová, Lenka Boudová a Petra Poláčková . Také družstvo místní střední školy, které se zúčastnilo mimo soutěž, patřilo k nejlepším. Nejen vítězům, ale všem soutěžícím patří gratulace a obdiv za prokázané přírodovědné znalosti.

Soutěž významně podpořil Plzeňský kraj a tradičně také CDM ČSOP a Lesy ČR s.p., kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat. Náš dík také patří porotě ve složení: Ing. Dagmar Dostálová z CSOŠ Spálené Poříčí, Ing. Hana Peřinová z Krajského úřadu Plzeňského kraje, Jiřina Pešová ze ZOO Plzeň, Ing. Josef Benetka z Lesů ČR s.p. a RNDr. Miroslav Hájek z firmy GeoVision a také všem, kteří pomohli s organizačním zajištěním v průběhu soutěže.
Ekologická olympiáda po celou dobu probíhala v přátelské atmosféře a s dobrou náladou snad odjížděli nejen vítězové, ale všichni, kteří se zúčastnili. Vždyť Ekologická olympiáda je nejen soutěž tříčlenných družstev zastupujících jednotlivé střední školy, ale také setkání lidí se zájmem o přírodu, s chutí něco nového se o ochraně přírody a životního prostředí dozvědět a přiučit.
Ing.Lenka Janoušková