Krajské kolo 2012

Verze pro tisk

Jedenáct tříčlenných týmů středoškoláků z Plzeňského kraje se v pátek 2. 11. a v sobotu 3. 11. utkalo v krajském kole Ekologické olympiády, kterou každoročně pořádá ZO ČSOP Spálené Poříčí ve spolupráci s Církevní střední odbornou školou ze Spáleného Poříčí a Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně. Tématem letošního krajského kola byla „Ochrana biosféry“.
Vše začalo v pátek ráno v prostorách Asociace nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje, kde byla celá soutěž zahájena. Organizátoři seznámili soutěžící s programem a jednotlivé týmy si vylosovaly soutěžní čísla a představily se soupeřům. Na páteční dopoledne byla pro soutěžící připravena přednáška a ukázka zvířat v expozici Akva-tera (pobočce ZOO Plzeň). V poledne se všichni přesunuli do Spáleného Poříčí, kde byly pro soutěžící připraveny křížovky, testy a fotopoznávačky, které prověřily jejich teoretické znalosti v oblasti ekologie a ochrany biosféry. Po náročném soutěžním odpoledni a večeři následovalo zajímavé promítání a povídání Ing. Josefa Benetky o Národních parcích Kanady.
V sobotu ráno soutěž pokračovala praktickými úkoly a poznávačkami na Ekocentru ČSOP a ve spálenopoříčském zámku, kde sídlí Církevní střední odborná škola. Soutěžící museli poznat např. rostliny, houby, nerosty, stromy podle dřeva, ale také ptačí peří a budky. Tím byla soutěžní část ekologické olympiády ukončena.
Po obědě proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů a ukončení celé soutěže. Na třetím místě se umístilo družstvo z Gymnázia z Mikulášského náměstí v Plzni, jako druhý skončil tým z Gymnázia a SOŠ v Rokycanech a vítězství patřilo družstvu z Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích ve složení Jakub Procházka, Vítězslav Fronk a Manfréd Schreiber. Nejen vítězům, ale všem soutěžícím patří gratulace a obdiv za prokázané přírodovědné znalosti.
Soutěž významně podpořil Plzeňský kraj a ČSOP, kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat. Náš dík také patří porotě ve složení: Ing. Dagmar Dostálová z CSOŠ Spálené Poříčí, Ing. Hana Peřinová z Krajského úřadu Plzeňského kraje, RNDr. Miroslav Hájek z firmy GeoVision, Mgr. Martin Vobruba ze ZOO Plzeň a Ing. Josef Benetka z Lesů ČR s.p. a také všem, kteří pomohli s organizačním zajištěním v průběhu soutěže.
Ekologická olympiáda po celou dobu probíhala v přátelské atmosféře a s dobrou náladou snad odjížděli nejen vítězové, ale všichni, kteří se zúčastnili.

Lenka Janoušková