Národní kolo 2011

Verze pro tisk

Vítězové krajských kol ekologických olympiád, deset tříčlenných týmů středoškoláků z celé republiky, změřili ve dnech 3. – 5. června své vědomosti v národním kole Ekologické olympiády, kterou v letošním roce pořádala ZO ČSOP Spálené Poříčí ve spolupráci s Církevní střední odbornou školou ze Spáleného Poříčí a Správou veřejného statku města Plzně.

Ale pěkně od začátku, koncem ledna 2011 jsme se rozhodli ve Spáleném Poříčí uspořádat Národní kolo Ekologické olympiády a pomalu jsme začali vše připravovat. Bylo třeba nachystat testy, křížovky, poznávačky, terénní část..., ale také zajistit peníze, prostory a tým schopných lidí, kteří byli ochotni se vším pomáhat a přitom nelitovat vynaložené práce a času. Úkol to nebyl vůbec jednoduchý, protože v letošním roce bylo Národní kolo Ekologické olympiády spojené s národním kolem soutěže „Mladí lidé v evropských lesích“ a vítězný tým bude na podzim reprezentovat Českou republiku v mezinárodní evropské soutěži v Polsku na téma "Ekologie evropských lesů". Proto i letošním tématem byly vybrány „Lesní ekosystémy“. Čím víc se přibližoval termín konání, tím se zintenzivňovaly veškeré přípravy, ale také rostla naše nervozita, zda jsme na něco podstatného nezapomněli.

Vše začalo v pátek odpoledne příjezdem soutěžících a slavnostním zahájením na zámku ve Spáleném Poříčí, kde všechny účastníky přivítala také Mgr. J. Černíková, ředitelka CSOŠ, a Ing. J. Jindřich, místostarosta Spáleného Poříčí. Organizátoři seznámili soutěžící s programem a jednotlivé týmy si vylosovaly soutěžní čísla a představily se soupeřům a odborné porotě. Hned v úvodu se zcela netradičně rozdávaly ceny, každý soutěžící dostal tričko s logem Ekologické olympiády a všech sponzorů.

První soutěžní disciplínou byla obhajoba domácích projektů. Úkolem soutěžících bylo srovnat přírodě blízký a kulturní (hospodářský) les z okolí jejich školy a výsledky svého průzkumu graficky zpracovat v podobě dvou posterů, vlastní obhajoba pak probíhala formou prezentace v aplikaci PowerPoint. Porota hodnotila nejenom odbornou správnost, ale také zpracování posterů a formu prezentace výsledků. Soutěžní večer odlehčilo zajímavé povídání a promítání Mgr. M. Vobruby o zvířatech z plzeňské ZOO.

V sobotu ráno soutěž pokračovala dvěma křížovkami a písemnými testy, které prověřily teoretické znalosti soutěžících v oblasti ekologie, ochrany a obnovy lesa, ale také lesní fauny a flóry. Poznávačky pak skrývaly typické lesní rostliny a živočichy a známá místa z našich CHKO a NP. Ještě dopoledne odvezl autobus všechny soutěžící do Brd, kde až do večera probíhala velká terénní část. Na trase dlouhé zhruba pět kilometrů musely jednotlivé týmy prokázat nejrůznější přírodovědné znalosti a dovednosti, jako například určit druhy mechů, lišejníků a dřevin, vypočítat ochranné pásmo stromu, určit typ rašeliniště, označit hraniční strom rezervace, zasadit strom či
vyrobit a správně umístit ptačí budku.

Po příjezdu zpět do Spáleného poříčí a dobré večeři byli studenti i učitelé seznámeni s projektem „Příroda, krajina a lidé pospolu“, na kterém CSOŠ spolupracuje s Ekocentrem Kavyl. Pak následovala zajímavá přednáška Ing. J. Vlčka o chřástalu polním, tajemném obyvateli nejen Šumavy, při které se všichni dozvěděli řadu faktů i zajímavostí a seznámili se s mapováním a kampaní na záchranu tohoto ohroženého ptačího druhu.

A byla tu neděle, poslední soutěžní den, který však mohl ještě hodně rozhodnout, protože výsledky některých týmů byly velmi vyrovnané. Soutěžící čekal ještě velký test o evropských lesích a terénní trasa v arboretu Sofronka s devíti stanovišti, na kterých byly nachystány poznávačka nebo praktické úkoly. Poznat stromy a šišky nebylo tak těžké, ale vypočítat hmotu stojícího stromu nebo poznat semínka dřevin byl úkol opravdu dost náročný.

Tím byla soutěžní část ekologické olympiády ukončena. Zatímco na porotu čekalo náročné hodnocení a sčítání všech bodů, studenti si už v klidu mohli prohlédnout unikátní sbírku borovic na Sofronce.

   

Slavnostní vyhlášení vítězů a ukončení celé soutěže proběhlo v krásných prostorech Západočeského muzea, kam vítězům přišel poblahopřát i Mgr. M. Baxa, primátor města Plzně. Na třetím místě se umístilo družstvo z Gymnázia Trutnov, jako druhý skončil tým z Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech a vítězství patřilo družstvu z Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích ve složení Lenka Čurnová, Leona Veselá, Václav Nuc. Nejen vítězům, ale všem soutěžícím patří gratulace a obdiv za prokázané přírodovědné znalosti.

Soutěž významně podpořil Plzeňský kraj, Statutární město Plzeň prostřednictvím Nadačního fondu Zelený poklad, Botanická a zoologická zahrada města Plzně, ÚHÚL, SVOL a tradičně také CDM ČSOP a Lesy ČR s.p., kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat. Náš dík také patří porotě ve složení: Ing. Dagmar Dostálová z CSOŠ Spálené Poříčí, Ing. Hana Peřinová z Krajského úřadu Plzeňského kraje, Mgr. Martin Vobruba ze ZOO Plzeň, Ing. Josef Benetka z Lesů ČR s.p. a Ing. Stanislav Janský ze Správy veřejného statku města Plzně a také všem, kteří pomohli s přípravami
a organizačním zajištěním v průběhu soutěže.

Ekologická olympiáda po celou dobu probíhala v přátelské atmosféře a s dobrou
náladou snad odjížděli nejen vítězové, ale všichni, kteří se zúčastnili. Vždyť Ekologická olympiáda je nejen soutěž tříčlenných družstev zastupujících jednotlivé střední školy, ale také setkání lidí se zájmem o přírodu, s chutí něco nového se o ochraně přírody a životního prostředí dozvědět a přiučit.

Ing. Lenka Janoušková