Ekologická olympiáda - krajské kolo 2014

Verze pro tisk

Ve dnech 24. a 25. října 2014 se ve Spáleném Poříčí uskutečnila již tradiční akce – krajské kolo Ekologické olympiády studentů středních škol. Soutěž je dvoudenní a na rozdíl od jiných podobných soutěží pro žáky a studenty, je to soutěž tříčlenných týmů z jednotlivých škol.

V letošním ročníku se klání zúčastnilo 9 škol z celého Plzeňského kraje. Pořadatelem je Český svaz ochránců přírody ze Spáleného Poříčí ve spolupráci s Církevní střední odbornou školou. Dvoudenní soustředění hodnotí odborná porota ve složení Mgr. Martin Vobruba (ZOO a BZ města Plzně), Ing. Josef Benetka (Lesy ČR a.s.), Ing. Hana Peřinová (KÚ Plzeňského kraje), RNDr. Miroslav Hájek (Geovision Plzeň s.r.o.) a Ing. Dagmar Dostálová (CSOŠ Spálené Poříčí).

V pátek se studenti i jejich učitelé nejprve ubytovali na internátu CSOŠ. Po oficiálním zahájení Ing. Petrem Pelikánem z ČSOP Spálené Poříčí a Mgr. Janou Černíkovou z CSOŠ Spálené Poříčí vypukla jedna z nejnáročnějších částí soutěže. Byla to také jedna ze zásadních změn oproti minulým ročníkům. Studenti měli zadaný domácí projekt na téma „Geoturistika v mém regionu“, jehož výstupem měl být návrh udržitelné geoturistiky. K tomuto svému úkolu měli vytvořit dva postery a PoverPointovou prezentaci. Pak všichni poslouchali obhajoby jednotlivých týmů a porota je hodnotila. Následovalo několik testíků a křížovek. A poté se šlo na oběd do jídelny MŠ Spálené Poříčí.

V odpoledních hodinách se všichni přesunuli na terénní základnu ČSOP Spálené Poříčí, kde byla připravena terénní část soutěže. V přírodě je krásně, ale někdy je to trochu náročnější, než bádání v teple. Letos to platilo dvojnásob. Malý potůček Bojovka, který jde za normálních okolností překročit, se po uplynulých deštích rozvodnil. Místy byl prudký proud a nestačily ani holinky. Soutěžící měli naštěstí vhodné oblečení i obutí a tak náročnou terénní část zvládli všichni. Kdo se potřeboval ohřát, mohl se občerstvit u ohýnku a opéct vuřtík. Tam také na své týmy čekali učitelé a učitelky z jednotlivých škol. Porota pak účastníkům přidala bodíky za praktické úkoly a poznávačky. A pro tento den se s prací končilo.

Po večeři a převléknutí se mladí ekologové sešli opět v aule spálenopoříčského zámku, kde na ně čekalo příjemné vypravování - tentokrát bylo o Namibii. Tuto vzdálenou africkou zemi nám přiblížili Pavel Čížek a Ondřej Pelikán, kteří ji v loňském roce navštívili.

V sobotu dopoledne soutěž pokračovala v prostorách zámku a zámecké zahrady. Protože letošní téma ekologické olympiády se týkalo především geologie a geologických zajímavostí, měli studenti další části převážně k tomuto tématu. Jeden z úkolů bylo podle geologických zajímavostí poznat Chráněnou krajinnou oblast nebo Národní park. Další úkol byla například časová osa. Na provaz dlouhý 45 m (4,5 mld let) měli studenti umístit rostliny a živočichy z geologické minulosti tak, jak se jednotlivé skupiny na Zemi objevovaly. Tento úkol všechny docela potrápil. Když byly vyluštěny všechny křížovky a odpovězeny všechny testy, šlo se zase na oběd.

Po obědě porota rychle dokončovala bodování a již tu bylo vyhlášení výsledků. A jak to letos dopadlo? Na prvním místě se umístilo družstvo z Gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni ve složení Michal Ptáček, Kateřina Tláskalová a Jakub Fořt, druzí byli studenti z Gymnázia a SOŠ Rokycany a na třetím místě soutěžní tým z Gymnázia Domažlice. Po předání cen, poděkování porotě a poslední společné fotografii se všichni vydali k autobusu, který na ně už čekal a odvezl je do Plzně.

Doufáme, že se všem soutěž líbila a byla pro ně nejen zhodnocením znalostí a dovedností v biologických a přírodovědných disciplínách, ale také příjemným setkáním s lidmi – s žáky i učiteli, kteří jsou rádi v přírodě a rádi se o ní učí stále něco nového. Týmu z Gymnázia na Mikulášském náměstí držíme palce v národním kole olympiády a na všechny se těšíme příští rok!
 

 
Celá soutěž probíhala za významné podpory Plzeňského kraje.
 
S pozdravem za Ekocentrum ČSOP
Lenka Krabcová
krajský koordinátor EO