Ekologická olympiáda - krajské kolo 2018

Verze pro tisk
Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.
 
Dovolujeme si vás pozvat na další ročník této soutěže, který proběhne 27. - 28. září 2018. Krajské kolo Ekologické olympiády studentů středních škol z Plzeňského kraje pořádá Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Spálené Poříčí.
 
Tříčlenná družstva budou jako vždy soutěžit v teoretických i v praktických úkolech. Tématem letošního krajského kola je „Management v ochraně přírody“. Oba soutěžní dny budou probíhat ve Spáleném Poříčí. Ve čtvrtek 27. 9. bude v 8.00 na účastníky olympiády čekat autobus na parkovišti v blízkosti hlavního vlakového nádraží v Plzni („u soudu“) a dopraví je do Spáleného Poříčí. V pátek 28. 9. odpoledne po vyhlášení vítězů a ukončení soutěže odveze autobus účastníky do Plzně k vlakovému nádraží.
 
Výše účastnického poplatku je 600 Kč (za družstvo). Z kapacitních důvodů je možná účast pouze jednoho družstva z jedné školy. Stravné bude všem poskytnuto zdarma, ubytování a jízdné v cenách hromadné dopravy bude proplaceno pouze studentům. Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 20. 9. 2018 na naši adresu.
 
Celá soutěž probíhá za významné podpory Plzeňského kraje,
 
 
            S pozdravem za Ekocentrum ČSOP
                                                                                 
Lenka Krabcová
 krajský koordinátor EO
 
Odkazy:

Pozvánka

Přihláška