Ekologická olympiáda - krajské kolo 2018

Verze pro tisk
Sedm tříčlenných týmů středoškoláků z Plzeňského kraje se ve čtvrtek 27. 9. a v pátek 28. 9. 2018 utkalo v krajském kole Ekologické olympiády, kterou každoročně pořádá ZO ČSOP Spálené Poříčí.

Tématem letošního ročníku byl „Management v ochraně přírody“.
Vše začalo v pátek ráno slavnostním zahájením na zámku, kde studenty přivítal starosta Spáleného Poříčí a zároveň náměstek hejtmana Ing. Pavel Čížek a radní pro oblast životního prostředí Mgr. Radka Trylčová zdůraznila význam ochrany životního prostředí a ocenila zájem studentů o tuto problematiku. Organizátoři seznámili soutěžící s programem a jednotlivé týmy si vylosovaly soutěžní čísla a představily se soupeřům a odborné porotě.
Vlastní soutěž začala odbornými testy a křížovkami. Odpoledne se všichni soutěžící, učitelé, porota i organizátoři přesunuli na terénní základnu ČSOP, kde probíhala terénní část soutěže. Na trase dlouhé zhruba tři kilometry musely jednotlivé týmy prokázat nejrůznější přírodovědné znalosti a dovednosti, jako například určit druhy dřevin, pojmenovat některé přírodní procesy, poznat mechy a hlasy ptáků, zakreslit meandr či určit azimut. Po večeři měl Lukáš Nentvich nachystané promítání a povídání o své výzkumné cestě po Bruneji, které zakončilo první soutěžní den.
V pátek ráno byl pro soutěžící přichystán samostatný úkol, studenti měli prozkoumat přírodní památku Hořehledy a navrhnout managementová opatření s ohledem na výskyt chráněných rostlinných druhů a také raka kamenáče v Mítovském potoce, který územím protéká. Tím byla soutěžní část ukončena, studenty čekal oběd a po něm zajímavé promítání a povídání Jiřího Vlčka z odboru životního prostředí KÚPK a porotu náročné hodnocení a sčítání získaných bodů.
Ekologickou olympiádu ukončilo slavnostní vyhlášení vítězů. Na třetím místě se umístilo družstvo z Gymnázia v Tachově, jako druhý skončil tým z Gymnázia a SOŠ v Rokycanech a vítězství patřilo družstvu z Gymnázia Plzeň, Mikulášské náměstí ve složení Klára Tláskalová, Petr Pojar, Josef Hladil. Nejen vítězům, ale všem soutěžícím patří gratulace a obdiv za prokázané přírodovědné znalosti.
Náš dík také patří porotě ve složení: Ing. Tereza Tomanová a RNDr. Miroslav Hájek z firmy GeoVision, Ing. Jiří Vlček z Krajského úřadu Plzeňského kraje, Mgr. Martin Vobruba ze ZOO Plzeň a Ing. Josef Benetka z Lesů ČR s.p. a také všem, kteří pomohli s přípravami a organizačním zajištěním v průběhu soutěže.
 
 
Celá soutěž probíhala za významné podpory Plzeňského kraje,
 
 
            S pozdravem za Ekocentrum ČSOP
                                                                                 
Lenka Krabcová
 krajský koordinátor EO