Závěrečná zpráva za rok 2001

Verze pro tisk

      Záchranná stanice ve Spáleném Poříčí zajišťovala v roce 2001 zvířata z okresů Plzeň - jih, Klatovy a poloviny okresu Příbram. Zaznamenali jsme výrazný vzestup již dlouho trvajícího nárůstu přijatých živočichů. V roce 1998 se ve stanici léčilo 26 jedinců, v roce 1999 - 53, v roce 2000 již 65 a v letošním roce jsme přijali 117 živočichů. Jako každý rok, se nám podařilo více než polovinu vypustit zpět do volné přírody - téměř 60%, zhruba 25% uhynulo, 4% zvířat byla předána do jiné stanice nebo ZOO a 11% živočichů nám zůstalo jako trvalé handicapy. Významnou roli zde hraje naše sběrné místo v Klatovech, které se skládá celkem ze tří voliér umístěných na pozemku Střední zemědělské školy přímo v centru Klatov a o které se stará ornitolog Jiří Vlček.

      V současnosti je stanice umístěna na pozemku Ekologického centra. Stanice se skládá z osmi velkých voliér 3x3x2 m a ze čtyř menších o rozměrech 2x2,5x1,2 m, které slouží pro menší živočichy včetně savců. Ve sklepě máme vybudované zimoviště pro ježky.

      V letošním roce jsme, kromě běžných nutných oprav voliér, zavedli z budovy Ekologického centra elektřinu do stodoly, kde začínáme budovat další sklad krmiva s možností zakoupení dalšího mrazícího boxu. Dále bylo vybudováno osvětlení voliér halogenovým světlem. To nám velice usnadňuje práci ve stanici v odpoledních hodinách především v zimních měsících. Přímo ve stanici byla umístěna nástěnka s množstvím fotografií, kde si každý návštěvník může přečíst něco více o zvířatech, které zde vidí a o historii naší stanice. Dále pro zkvalitnění pestrosti potravy pro živočichy, které je možné vypustit, jsme rozšířili odchov hlodavců.

      Za jeden z úspěchů, který se nám podařil v roce 2001, bez pochyby považujeme 60% úspěšnost v léčení přijatých živočichů. Dosavadní dlouhodobý průměr je málo přes 50%. Dalším úspěchem bylo kladné vyjádření všech kontrol státních orgánů, které neměly k činnosti stanice žádné připomínky.

      Neúspěchem se pro nás stala návštěva paní Přibylové a pana Holase, kteří po desetiminutové návštěvě stanice naši dlouholetou práci a každodenní úsilí velice lacině zpochybnili a ohrozili. Předpokládáme, že z tohoto důvodu jsme nezískali potřebné výjimky MŽP. To, jak se k nám zachovalo vedení Unie stanic, urychlilo naše rozhodnutí o vystoupení z této organizace.

      Spolupracujeme nejen s okolními stanicemi a Zoologickou zahradou v Plzni, ale také s veterináři MVDr. Sutnarem z Blovic a MVDr. Rampichem, veterinářem ZOO Plzeň. Dále se ZD Zbiroh, kde kupujeme potravu pro dravce a šelmy, regionálním tiskem, rozhlasem a televizí. V neposlední řadě spolupracujeme s veřejností, pro kterou pořádáme tradiční ornitologické výlety a především s mládeží. Trvale handicapovaná zvířata využíváme k výuce mladých ochránců přírody, skautů a studentů ekologie ze spálenopoříčské střední školy.

      V příštím roce chceme vybudovat další sklad s přípravnou krmiva a zakoupit další již zmíněný mrazící box. Dále chceme zlepšit karanténní voliéru, instalovat do stanice ještě jednu nástěnku a rozšířit chov hlodavců. V budoucnu plánujeme vybudování rozletové voliéry a oploceného rybníčka ve spodní části zahrady, která je součástí stanice. Sloužit bude pro kachny, labutě a čápy, kteří jsou našimi častými pacienty.

      Nadále chceme plnit svoji úlohu v Národní síti stanic a dobudovat stanici tak, aby splňovala všechna nová kritéria.

Martin Ziegler