Závěrečná zpráva za rok 2005

Verze pro tisk

      V roce 2005 Záchranná stanice pro poraněné živočichy ve Spáleném Poříčí přijímala živočichy z území sedmi obcí s rozšířenou působností: Blovice, Horažďovice, Klatovy, Nepomuk, Přeštice, Stod a Sušice. V období od 1.1. do 31.10. 2005 jsme přijali 223 chráněných živočichů ve 49 druzích. Z toho se nám podařilo 113 živočichů (53%) po vyléčení vypustit zpět do volné přírody, 64 svěřenců (29%) uhynulo, 9 živočichů (4%) jsme předali do jiné stanice nebo ZOO a 31 přijatých živočichů (14%) nám zůstalo ve stanici jako trvale handicapovaní nebo se u nás v současné době ještě léčí. V tomto roce jsme také vypustili několik ježků, které jsme přijali v průběhu loňského roku a přečkali u nás zimu. Nejčastějším zraněním bývá poranění v důsledku střetu s elektrickým vedením, srážka s automobilem a nemalou skupinou jsou i nezkušená nebo opuštěná a osiřelá mláďata.

Záchranná stanice se nachází na pozemku Ekologického centra ve Spáleném Poříčí a skládá se z osmi velkých voliér, čtyř menších a velké rozletové voliéry. Tu využíváme pro vyléčená zvířata těsně před jejich vypuštěním. Ve sklepě je vybudované zimoviště pro ježky, ve stodole zimoviště pro volavky a čápy. Součástí stanice je také zahrada, kterou intenzivně využíváme převážně pro labutě, kachny, čápy a srnce. Na pozemku Střední zemědělské školy v Klatovech máme sběrné místo.

K dispozici zde máme několik voliér a především spolupracovníky, kteří přijímají zvířata z okolí Klatov. Vedle Klatovského sběrného místa pod nás spadá přidružená stanice při Muzeu Šumavy v Kašperských Horách. S přidruženou stanicí jsme v tomto roce prohloubili spolupráci a smluvně si upřesnili podmínky spolupráce a vedení evidence živočichů.    

      V předchozích letech se nám dařilo stanici vždy trochu rozšířit. V roce 2003 jsme postavili rozletovou voliéru, v roce 2004 voliéru pro šelmy. Ani v letošním roce jsme nezůstali v tomto směru pozadu. Stanici jsme rozšířili o dvě další voliéry. Navíc jsme byli nuceni vyměnit některá stará prkna a část pletiva  na stávajících voliérách. Do budoucna naší stanici čeká určitě větší generální oprava všech voliér, které slouží již více jak 12 let.

V předchozích letech se nám dařilo stanici vždy trochu rozšířit. V roce 2003 jsme postavili rozletovou voliéru, v roce 2004 voliéru pro šelmy. Ani v letošním roce jsme nezůstali v tomto směru pozadu. Stanici jsme rozšířili o dvě další voliéry. Navíc jsme byli nuceni vyměnit některá stará prkna a část pletiva  na stávajících voliérách. Do budoucna naší stanici čeká určitě větší generální oprava všech voliér, které slouží již více jak 12 let.

 

      Za jeden z největších úspěchů považuji navázání užší spolupráce naší stanice s Krajským úřadem Plzeňského kraje. Výsledkem této spolupráce bylo iniciování a následné založení neformálního Sdružení stanic Plzeňského kraje. Do této skupiny patří všechny čtyři členské stanice Národní sítě stanic ČR působící na území našeho kraje. Díky této nové formě spolupráce jsme získali finanční prostředky na provoz všech čtyř záchranných stanic.

Již několik let se aktivně podílíme na tvorbě koncepce enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Plzeňském  kraji.

      Za jeden z největších úspěchů považuji navázání užší spolupráce naší stanice s Krajským úřadem Plzeňského kraje. Výsledkem této spolupráce bylo iniciování a následné založení neformálního Sdružení stanic Plzeňského kraje. Do této skupiny patří všechny čtyři členské stanice Národní sítě stanic ČR působící na území našeho kraje. Díky této nové formě spolupráce jsme získali finanční prostředky na provoz všech čtyř záchranných stanic. Již několik let se aktivně podílíme na tvorbě koncepce enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Plzeňském  kraji.

      Ekologické centrum a areál záchranné stanice ve Spáleném Poříčí navštěvuje týdně kolem 130 dětí, od předškoláků až po středoškoláky, studenty spálenopoříčské Církevní střední odborné školy. Někteří dobrovolníci nám pomáhají ve stanici s krmením zvířat. Trvale handicapovaná zvířata využíváme k nejrůznějším přednáškám v základních a mateřských  školách  Plzeňského kraje. Ekologické centrum využívá záchrannou stanici k enviromentálnímu vzdělávání programem „Člověk a divoká zvířata“.

      Naše stanice úzce spolupracuje s okolními stanicemi, Krajským úřadem Plzeňského kraje, se Zoologickou zahradou města Plzně, veterináři MVDr. Sutnarem v Blovicích a MVDr. Rampichem, veterinářem ZOO Plzeň. Dále spolupracujeme s regionálním tiskem, zejména Plzeňským deníkem, Českým rozhlasem, Českou televizí a TV Prima. Vážíme si dlouholeté spolupráce se Zbirožskou a.s., kde nakupujeme potravu pro sovy, dravce i šelmy.

V neposlední řadě spolupracujeme se širokou veřejností, pro kterou pořádáme například tradiční ornitologické výlety na Berounku nebo do zoologických zahrad ČR.

      V příštím roce bychom chtěli vybudovat zámkovou dlažbu mezi voliérami a do prostor stanice mezi voliéry zavést užitkovou vodu z budovy Ekologického centra. Nutná bude také údržba větší oprava všech voliér.

Martin Ziegler