Závěrečná zpráva za rok 2003

Verze pro tisk

      V roce 2003 Záchranná stanice pro poraněné živočichy ve Spáleném Poříčí přijímala živočichy z bývalých okresů Plzeň-jih, Klatovy a části okresu Příbram. Dnes se jedná o obce s rozšířenou působností: Blovice, Horažďovice, Klatovy, Nepomuk, Přeštice, Příbram, Stod a Sušice. V období od 1.1. do 31.12. 2003 jsme přijali 164 živočichů v 38 druzích. Z toho se nám podařilo 45,1% vypustit zpět do volné přírody, 37,8% svěřenců uhynulo, 3,7% živočichů jsme předali do jiné stanice nebo ZOO a 13,4% z přijatých živočichů nám zůstalo ve stanici jako trvalé handicapy nebo se u nás ještě léčí. V tomto roce jsme také vypustili 2 čápy bílé a 5 ježků západních, které jsme přijali koncem roku 2002 a přečkali u nás zimu. Nejčastějším zraněním bývá poranění v důsledku střetu s elektrickým vedením, srážka s automobilem a nemalou skupinou jsou i nezkušená nebo opuštěná mláďata.
      Záchranná stanice se nachází na pozemku Ekologického centra ve Spáleném Poříčí a skládá se z osmi velkých a čtyř menších voliér. Ve sklepě je vybudované zimoviště pro ježky. Součástí stanice je také zahrada, kterou intenzivně využíváme převážně pro labutě, kachny, čápy a srnce. Na pozemku Střední zemědělské školy v Klatovech máme sběrné místo. K dispozici zde máme několik voliér a především spolupracovníky, kteří přijímají zvířata z okolí Klatov.
      V loňském roce se nám podařilo vybudovat rozletovou voliéru pro ptáky. Jedná se o jedinou „rozletovku“ v západních Čechách a využívat ji budou též okolní stanice v regionu, zejména stanice z Plzně, Rokycan a Tachova. Voliéra má rozměry 7x12 m, vysoká je přes 5 m a její stavba stála zhruba 300.000,- Kč. Z toho nám 100.000,- Kč věnovalo město Spálené Poříčí, 100.000,- Kč se nám podařilo sehnat z Krajského úřadu Plzeňského kraje a 60.000,- Kč od LČR s.p., prostřednictvím ÚVR ČSOP. Slavnostní kolaudace této stavby se 26. listopadu zúčastnili, kromě kolegů z okolních stanic, předseda ČSOP Ing. Pavel Pešout, předseda ÚKRK Karel Ferschmann, ředitel lesní správy LČR s.p. Spálené Poříčí Ing. Zdeněk Regent, starosta města Spálené Poříčí Ing. Pavel Čížek, místostarosta města Ing. Libor Toman, veterinární lékař MVDr. Pavel Sutnar a další. Veřejnost byla o průběhu celé stavby voliéry informována v několika článcích Plzeňského deníku, nejčtenějšího deníku v našem regionu. Plzeňský deník a Český rozhlas byli také přítomni slavnostního uvedení voliéry do provozu. S pomocí rozletové voliéry budeme schopni zajistit vyléčeným jedincům, kteří zde budou umisťováni na doléčení a trénování letu, plnohodnotnější návrat zpět do volné přírody.
      Dokončena byla též výstavba skladu ve stodole, do kterého se nám podařilo sehnat sponzorsky mrazák. Letošní zimu ale, stejně jako v loňském roce, bude tento sklad sloužit jako zimoviště pro čápy. V budově Ekocentra se nám daří rozvíjet odchov hlodavců.
      Mám-li uvést nějaké zajímavé svěřence, určitě mezi ně v loňském roce patří tři kulíšci nejmenší. Mláďata těchto silně ohrožených sov byla nalezena těžaři dřeva v dutině poraženého stromu. Za jejich pomoci jsme mláďata vyprostili a po několika týdenním pobytu ve stanici byla okroužkována a vypuštěna zpět v místě jejich nálezu. Dalším ne příliš častým pacientem byla potápka roháč, která s ostatními neodlétla a do stanice se dostala v době -18°C mrazů značně vysílená. Potápka byla druhý den předána do ZOO Plzeň, která jí zajistí pestřejší potravu a vhodnější prostředí pro přezimování v zajetí.
      V loňském roce jsme přijali také dvě malá, asi týdenní, divoká prasata. Nejsou zajímavá svojí vzácností, ale dokázala upoutat pozornost médií téměř srovnatelně, jako před několika lety rys ostrovid. Na roztomilá prasata, které jsem musel umístit doma v kuchyni, se chodily dívat desítky dětí i dospělých. Našli se mezi nimi i dárci, kteří nám na Záchrannou stanici finančně přispěli. Po šesti týdnech krmení (nejprve každé dvě hodiny i v noci), kdy čuníci začali přijímat tuhou potravu z korýtka, byla prasata předána do stanice v Boru u Skutče, kde je pro ně vyhrazen kus pozemku a budou zde mít lepší podmínky pro zbytek života v zajetí.
      Největším úspěchem letošního roku byla určitě dostavba rozletové voliéry. Mezi úspěchy musím také zmínit smlouvu s přidruženou stanicí v Kašperských Horách při Muzeu Šumavy. S touto stanicí jsme sice několik let spolupracovali, předávali jsme si poraněná zvířata, na konci každého roku jsme stanici v Kašperských Horách finančně vypomohli, ale chyběla mezi námi smlouva, která by dávala naší spolupráci nějaká pravidla. Od příštího roku budeme vykazovat též zvířata přijatá touto naší přidruženou stanicí. Dořešena byla též otázka přijetí stanice ve Voticích do Národní sítě stanic. Této stanici jsme podstoupili Příbramsko.
      Již několik let jsme uvažovali o odchovu sovy pálené a následném vypouštění mláďat do přírody. Na konci roku 2003 jsme získaly chovný pár ze stanice ve Vlašimi a budeme se pokoušet o odchov a reintrodukci sov pálených v našem okolí. Spolupracovat budeme s kolegy, kteří mají s touto činností několikaleté zkušenosti.
      Ekologické centrum navštěvuje týdně kolem 130 dětí, od předškoláků až po studenty spálenopoříčské Církevní střední odborné školy. Někteří dobrovolníci nám dokonce pomáhají s krmením zvířat. Trvale handicapovaná zvířata využíváme k nejrůznějším přednáškám v základních a mateřských školách Plzeňského kraje. V letošním roce jsme s několika zvířaty navštívili Tyflocentrum Plzeň, což je občanské sdružení zajišťující aktivity, programy a vzdělávání nevidomým a slabozrakým spoluobčanům. Ti měli jedinečnou možnost osahat si výra nebo poštolku a představit si, jak vypadají.
      Naše stanice spolupracuje s okolními stanicemi, především stanicí v Rokycanech a v Plzni, se Zoologickou zahradou města Plzně, veterináři MVDr. Sutnarem v Blovicích a MVDr. Rampichem, veterinářem ZOO Plzeň. Dále s regionálním tiskem, zejména Plzeňským deníkem, Českou televizí a Českým rozhlasem. Vážíme si dlouholeté spolupráce se Zbirožskou a.s., kde nakupujeme potravu pro sovy, dravce i šelmy. V neposlední řadě spolupracujeme se širokou veřejností, pro kterou pořádáme v únoru tradiční ornitologické výlety na Berounku ve spolupráci s rokycanskými ochranáři. Součástí výchovy poříčské mládeže jsou také Skauti, kteří mají v budově Ekocentra svoji klubovnu a ekologická výchova je jedním z jejich hlavních poslání.
      Záchranná stanice ve Spáleném Poříčí využívala v roce 2003 osobní automobil Fábie Combi 19 SDI, který nám zapůjčila k užívání ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav.
      V příštím roce bychom chtěli vybudovat chodníčky k rozletové voliéře a ve spodní části zahrady vybagrovat rybníček. Na rybníček se nám zatím nepodařilo sehnat prostředky. Ten by měl sloužit hlavně pro vodní ptáky. Do budoucna vidíme jako důležité obnovit chodníčky mezi voliérami a vybudovat několik klecí pro šelmy.
      Nadále chceme plnit svoji úlohu v Národní síti stanic a budovat stanici tak, aby splňovala všechna nová kritéria.

Martin Ziegler