Závěrečná zpráva za rok 2002

Verze pro tisk

     V roce 2002 se záchranná stanice ve Spáleném Poříčí starala o handicapované živočichy z okresů Plzeň-jih, Klatovy a části okresu Příbram. V období od 1.1. do 31.12. 2002 jsme přijali 150 živočichů v 35 druzích. Z toho se nám podařilo 52% vypustit zpět do volné přírody, necelých 33% svěřenců uhynulo, 2,5% živočichů jsme předali do jiné stanice nebo ZOO a 12,5% z přijatých živočichů nám zůstalo ve stanici jako trvalé handicapy nebo se u nás ještě léčí. Tato čísla, v porovnání s loňskými, opět dokazují nárůst živočichů, který je způsoben stále se zkvalitňujícími službami stanice a dostáváním se záchranných stanic více do povědomí veřejnosti. Svoji významnou roli sehrává v tomto i sběrné místo v Klatovech, díky kterému jsme schopni velice rychle zajišťovat zvířata i ve vzdálenějších místech Klatovského okresu. Nejčastějším zraněním bývá srážka s automobilem, poranění v důsledku střetu s elektrickým vedením a nemalou skupinou jsou i nezkušená nebo opuštěná mláďata. Bezpečnější, pohodlnější a operativnější je pro nás svoz živočichů díky nové Fabii, kterou nám zapůjčila k užívání ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav.
     Záchranná stanice se nachází na pozemku Ekologického centra ve Spáleném Poříčí a skládá se z osmi velkých a čtyř menších voliér. Ve sklepě je vybudované zimoviště pro ježky. Součástí stanice je také zahrada, kterou intenzivně využíváme převážně pro labutě, kachny, čápy a srnce.
     V letošním roce jsme průběžně natírali voliéry a zabezpečovali je proti kunám a potkanům. Podloží voliér bylo o několik centimetrů zvednuto a byla tím snížena vlhkost, která nám v letošním roce znepříjemňovala život. V konečné fázi je výstavba skladu a přípravny krmiva ve stodole. Do této nově vzniklé místnosti chceme instalovat další mrazící box. V současné době slouží sklad krmiva jako zimoviště pro čápy, kteří u nás přečkávají zimu. V budově Ekocentra jsme rozšířili odchov hlodavců.
     Naše stanice nebyla asi jedinou, která byla poškozena velkou vodou při srpnových záplavách. Voda sice nedosáhla až k samotným voliérám, takže chod stanice nebyl bezprostředně ohrožen, ale strhala nám všechny ploty ve spodní části zahrady a způsobila tak nemalé škody a přidělala mnoho práce. Na škody vzniklé více než stoletou vodou se nám podařilo sehnat finance díky Nadaci na ochranu zvířat.
     Zajímavým svěřencem byl v naší stanici krutihlav obecný. Pro své zranění však brzy uhynul. Zájem o tento exemplář projevilo Západočeské muzeum v Plzni, kam byl převezen k preparaci.
     Za úspěch v letošním roce považujeme kromě dobrého procenta vypuštěných živočichů i transfer raků, které při povodni voda zanesla až na fotbalové hřiště a přilehlé louky. Nedalo moc práce podchytit zvědavé děti a naučit je nebát se raků a tím zapojit do této záchranné akce i děti, které nenavštěvují naše kroužky. Společnými silami jsme vrátili do potoka asi 450 raků.
     Ekologické centrum navštěvuje týdně kolem 130 dětí všech věkových kategorií. Od předškoláků až po studenty spálenopoříčské střední ekologické školy, kteří se zde učí lásce  a úctě k přírodě. Někteří dobrovolníci nám dokonce pomáhají s krmením zvířat.
     Naše stanice spolupracuje s okolními stanicemi, především stanicí v Rokycanech a v Plzni, se Zoologickou zahradou města Plzně, veterináři MVDr. Sutnarem v Blovicích a MVDr. Rampichem, veterinářem ZOO Plzeň. Dále s regionálním tiskem, Českou televizí a rozhlasem. Vážíme si dlouholeté spolupráce se Zbirožskou a.s., kde nakupujeme potravu pro dravce i šelmy. V neposlední řadě spolupracujeme se širokou veřejností, pro kterou pořádáme tradiční ornitologické výlety na Berounku ve spolupráci s rokycanskými ochranáři. Součástí výchovy poříčské mládeže jsou také Skauti, kteří mají v budově Ekocentra svoji klubovnu a ekologická výchova je jedním z jejich hlavních poslání.
     V příštím roce budeme usilovat o vybudování rozletové voliéry. Některé práce již byly započaty, například je připraven projekt a všechna potřebná povolení ke stavbě. Rádi bychom příští rok zakoupili mrazící box do již zmíněného nově vybudovaného skladu. Do budoucna chceme ve spodní části zahrady vybagrovat rybníček, kam by se stahovala spodní voda, se kterou se při větších deštích potýkáme. Rybníček by měl sloužit hlavně pro vodní ptáky. Za nutné považujeme také obnovu chodníčků mezi voliérami.
     Nadále chceme plnit svoji úlohu v Národní síti stanic a budovat stanici tak, aby splňovala všechna nová kritéria.
 

Za ZO ČSOP Spálené Poříčí
Martin Ziegler