Clean up the World - Ukliďme Svět!

Verze pro tisk

Jestlipak jste si všimli ...?

Jestlipak jste si všimli, že z vašeho okolí zmizeli odpadky?
Možná už to někdo bere jako samozřejmost, ale i letos jsme se s dětmi zapojili do celosvětové akce nazvané Clean up the World - Ukliďme Svět! Do akce jsme zapojili děti ze čtyř kroužků, které se na Ekocentru Českého svazu ochránců přírody Spálené Poříčí každý týden scházejí.
I přes každoroční snahu bylo opět co sbírat. Mladí ochránci nasbírali více než 20 pytlů odpadu nejrozličnějšího původu. Jednalo se především o krabičky od cigaret, pet – lahve, obaly od oplatek, plechovky od nápojů apod.

I tento rok jsme šli cestou od obchodního centra k nové lávce a při řece Bradavě, okolo hřišť až k mostu u sokolovny.

Tímto děkujeme mladým ochráncům přírody za pomoc při úklidu a doufáme že se k nám v příštím roce připojíte i vy.

 

Trocha historie, aneb jak to všechno začalo…

Prvopočátkem celé akce byl celoživotní sen australského stavitele lodí a jachtaře Iana Kiernana obeplout svět. Ve svých 47 letech podnikl na jachtě cestu kolem světa (1986-1987). Během plavby byl však šokován, když viděl, čím vším jsou moře znečištěná a zaneřáděná. Po svém návratu domů se rozhodl sezvat své přátele, ti pozvali své přátele a společně s dalšími pak vyčistili 270 km mořského pobřeží. Bylo to 8. ledna 1989. Tehdy na 40 000 dobrovolníků sebralo 5 000 tun odpadu. Další rok se rozšířila kampaň po celé Austrálii a poté do dalších zemí. Myšlenka Clean Up the World byla na světě.

Roku 1993 se akce poprvé zúčastnili občané 80 států. Od té doby se každoročně připojuje k úklidu přes 40 milionů lidí z více než 120 zemí celého světa. Organizátoři také získávají a rozšiřují informace o šetrném nakládání s odpadem. Snaží se s pomocí sdělovacích prostředků přimět vlády, průmyslové podniky i obecní orgány ke zvýšení zájmu o ochranu životního prostředí. Celý projekt se realizuje pod záštitou UNEP (United Nations Environment Program - Program OSN pro životní prostředí).

„Ukliďme svět!“ v České republice probíhá od roku 1993, prvního ročníku mezinárodní kampaně Clean Up the World! Každým rokem se v České republice připojuje k akci „Ukliďme svět!“ na sto místech přes osm tisíc dobrovolníků z nevládních organizací, mateřských, základních a středních škol, dětských oddílů i zájmových klubů, přičemž děti tvoří většinu, když se jich účastní přes pět tisíc. Z celkového množství sebraného odpadu, které se obyčejně pohybuje kolem dvou set tun, bývá přibližně 10 % recyklováno.

(čerpáno z http://www.csop.cz)