EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - DISTANČNÍ

Verze pro tisk

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.

Dne 20. - 21. května 2021 proběhne krajské kolo 26. ročníku Ekologické olympiády studentů středních škol z Plzeňského kraje, které pořádá Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Spálené Poříčí, a to distanční formou.

Tříčlenná družstva budou soutěžit v teoretických i v praktických úkolech. Tématem letošního krajského kola je „Sucho a klimatické změny“. Oba soutěžní dny budou probíhat online.

Celá soutěž probíhá za podpory Plzeňského kraje a ZOO a BZ Plzeň.