EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO 2013

Verze pro tisk
Dovolujeme si vás pozvat na další ročník této soutěže, který proběhne 11. - 12. října 2013. Krajské kolo Ekologické olympiády studentů středních škol z Plzeňského kraje pořádá Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Spálené Poříčí ve spolupráci s CSOŠ Spálené Poříčí.
 
Tříčlenná družstva budou jako vždy soutěžit v teoretických i v praktických úkolech. Tématem letošního krajského kola je „Ekologická obnova“. Oba dny budou probíhat ve Spáleném Poříčí. V pátek 11. 10. bude v 8.00 na účastníky olympiády čekat autobus na parkovišti v blízkosti hlavního vlakového nádraží v Plzni („u soudu“) a dopraví je do Spáleného Poříčí. V sobotu 12. 10. odpoledne po vyhlášení vítězů a ukončení soutěže odveze autobus účastníky do Plzně k vlakovému nádraží.
 
Výše účastnického poplatku je 600 Kč (za družstvo). Z kapacitních důvodů je možná účast pouze jednoho družstva z jedné školy. Stravné bude všem poskytnuto zdarma, ubytování na internátu a jízdné v cenách hromadné dopravy bude proplaceno pouze studentům. Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 2. 10. 2011 na naši adresu.
 
Celá soutěž probíhá za významné podpory Plzeňského kraje .
 
 
            S pozdravem za Ekocentrum ČSOP
                                                                                  Lenka Krabcová