EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO 2021

Verze pro tisk

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.

Dovolujeme si vás pozvat na 27. ročník této soutěže, který proběhne 6. - 7. října 2021. Krajské kolo Ekologické olympiády studentů středních škol z Plzeňského kraje pořádá Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Spálené Poříčí.

Tříčlenná družstva budou soutěžit v teoretických i v praktických úkolech. Tématem letošního krajského kola je „ Obnova krajiny (rekultivace, remediace)“. Oba soutěžní dny budou probíhat ve Spáleném Poříčí a přilehlém okolí.

Celá soutěž probíhá za významné podpory Plzeňského kraje, ZOO a BZ Plzeň a Českého svazu ochránců přírody.


S pozdravem za ZO ČSOP Spálené Poříčí
Vendula Pelikánová Zemková
krajský koordinátor EO

 

Pozvánka

Přihláška