PODĚKOVÁNÍ

Verze pro tisk

Naše záchranná stanice byla podpořena finančním darem od Nadace na ochranu zvířat. Částka ve výši 5.000,- Kč bude použita na nákup krmiva pro zvířata ve stanici.