Tisková zpráva „Výsadba stromořadí v KÚ Spálené poříčí“

Verze pro tisk

V říjnu a listopadu 2017 realizovala naše organizace ZO ČSOP Spálené Poříčí projekt „Výsadba stromořadí v KÚ Spálené poříčí“. Projekt byl realizován ve spolupráci s NET4GAS, generálním partnerem ČSOP.
V rámci projektu bylo vysazeno 100ks listnatých stromů. Stromy byly vysazeny alejovým způsobem, kolem meliorační strouhy. Na výsadbě se podíleli pracovníci ekologického centra ve Spáleném Poříčí, ale také středoškolští studenti, kteří vykonávali na ekocentru praxi. Deset stromů bylo vysazeno i v rámci krajského kola ekologické olympiády, jako praktický úkol soutěže.
Výsadba byla provedena podél meliorační strouhy za obcí směrem na Štítov po levé straně, v délce asi 300m a v krajině bude sloužit i jako biokoridor a větrolam.
Ve spodní části pozemku byla instalována informační tabule s krátkým popisem projektu.