Ukliďme Svět!!!

Verze pro tisk

Ukliďme Svět je již tradiční akcí ekocentra, při které se uklízí okolí řeky Bradavy. I k našemu údivu, se toho každý rok sesbírá opravdu spousta.

Tentokrát se u obchodního domu, na náměstí Spáleného Poříčí, sešlo 29 dobrovolníků, kterým není jejich okolí lhostejné. Počasí nám přálo a tak šla práce od ruky. Se sbíráním se začalo už u domu s popisným číslem 50, cestou k řece. Opět se jednalo o nejrozličnější druhy odpadu, od papírků od bonbonů, přes krabičky od cigaret, pet-lahve, až po části oblečení, nejrůznější části kol či plastového nábytku.

Asi nejtěžším oříškem pro nás byl skatepark, kde se schází místní omladina, ale i s tím jsme si poradili. Dalším kritickým místem byl most pro motoristy přes řeku Bradavu. Zde se zachytilo spoustu odpadu, který přinesla řeka, ale také odpadu, který zde bezohlední spoluobčané odhodili. U soklovny jsme měli již pytle s odpadem plné, tak jsme donesli ještě další, abychom mohli pokračovat směrem k rybníku Hvížďalka. Tady už odpadu nebylo tolik, ale ještě se něco nasbíralo.

Okolo 12 hodiny jsme sběr ukončili a přesunuli jsme se zpět k prostorám Ekocentra, kde si dobrovolníci mohli prohlédnout záchrannou stanici i prostory Ekocentra. Díky grantům města zde na sběrače čekalo i drobné občerstvení v podobě vuřtíků , které jsme si opekli na ohýnku, po celou dobu brigády měli sběrači k dispozici minerálky k pití.

Odpadů se nasbíralo celkem 20 pytlů, což je přibližně 350 kg odpadků.

Všem sběračům děkujeme za krásné dopoledne a budeme se těšit zase za rok!

   
   
   
   

Ukliďme svět! - Clean up the World

- jedná se o celosvětovou kampaň, během níž pořádají skupiny dobrovolníků a neziskových organizací na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek, ... Smyslem akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí, ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce a přimět je k aktivnímu postoji. Každoročně se do akce zapojí asi 35 miliónů dobrovolníků z více jak 100 zemí.