Výjimečný podzim v Záchranné stanici živočichů ve Spáleném Poříčí

Verze pro tisk

Každý rok se v záchranné stanici staráme asi o 300 zvířat. Některá z nich jsou výjimečná. Starat se například o ledňáčky říční, čápy černé, ale třeba i o veverky obecné je vždy krásný zážitek, ale přece jen za 30 let jich stanicí prošly desítky. 

Letošní podzim byl ale výjimečný tím, že jsme se staralI o dva druhy ptáků, které jsme ještě nikdy ve stanici neměli.
Koncem října to byl mladý jeřáb popelavý, který v mlze narazil do vysokého ořešáku, a zaklínil se ve větvích. JeřábI patří mezi naše největší ptáky. Rozpětí křídel mají skoro 2,5m a výšku 1,3m. Až do 80. let 20. století byl jeřáb popelavý v ČR vzácně protahujícím ptákem. První hnízdění bylo prokázáno v roce 1989 na Českolipsku. V současnosti jsou hlavními oblastmi výskytu Českolipsko a Rožďalovicko (Kopidlnsko) a další hnízdiště jsou rozptýlena v řadě dalších regionů. Celostátní populaci lze odhadnout na 40–45 párů. U nás na spálenopoříčsku je můžeme vidět výjimečně při jarním, nebo podzimním tahu, jak letí vysoko na obloze v klínovité formaci.
Mladý jeřáb naštěstí nebyl zraněn a proto byl v naší stanici pouze 3 dny. Potom byl označen ornitologickým kroužkem a vypuštěn na Kasejovicku, kudy probíhá jedna z tahových cest. Asi po týdnu jsme dostali informaci, že asi 10km od místa vypuštění se několik dnů zdržovalo hejno asi 30 jeřábů popelavých. A tak doufáme, že se „náš“ jeřáb připojil k nějakému jinému hejnu a v pořádku doletěl na zimoviště, které většinou bývá v jižní Francii, nebo na Pyrenejském poloostrově.
Další výjimečný druh se k nám dostal na konci listopadu. Byla to potáplice malá.
Potáplice jsou starobylý řád ptáků, zcela specializovaný na pobyt ve vodě. Živí se menšími rybami a korýši. Tento řád ptáků má pouze 5 druhů, potáplici severní, lední, pacifickou, žlutozobou a potáplici malou. Všechny hnízdí na malých sladkovodních nádržích v severské tundře. U nás je můžeme zastihnout pouze na tahu. Výjimečně může i přezimovat.
Ani potáplice, která se dostala do naší stanice, nebyla naštěstí zraněna. Pouze si spletla vodní plochu se zmrzlou loukou. Potáplice mají nohy posunuty tak dozadu, že se na souši pohybují velmi nemotorně a vzlétnout můžou jen z vodní hladiny. Potáplice u nás pouze přenocovala, byla okroužkována a vypuštěna na Berounce, kde by mohla teoreticky i přezimovat.
Jeřábi i potáplice jsou atraktivní druhy ptáků, ale naše stanice se snaží pomoci i druhům nenápadným, ale stejně vzácným. Jedním z nich je i naše dříve zcela běžná sova sýček obecný, který z naší krajiny v podstatě vymizel, ale o tom napíšeme někdy příště.

 Jeřáb popelavý  
 Potáplice malá