Letní tábor MOP 2010

Verze pro tisk

Termín: 23. 7. 2010 – 30. 7. 2010

Místo konání:
 - Terénní základna ČSOP nedaleko obce Hořehledy
 - Tábořiště je tvořeno chalupou, podsadovými stany, stodolou a stájí. Celý objekt je bez elektřiny a pitnou vodu dovážíme ze Spáleného Poříčí.

Téma: „Stromoví lidé“
- zaměřené na stromy - děti se dozvídají nové i známé vědomosti o stromech
Každý den mají (nepovinnou) poznávačku (plody, dřevo, ptáky,…), za kterou mohou získat nějakého živočicha na svůj „bodovací“ strom.

3 družinky elfů: Tiliové, Betulové, Quercusové
 - každá družinka měla svůj posvátný strom (lípa, bříza, dub)
 - během tábora děti za získané body získávali lístečky (podle druhu svého stromu), které si společně lepí na svůj „bodovací“ strom vyvěšený v klubovně.

1. den
- příjezd dětí na tábor
- bytování ve stanech
- prohlídka tábořiště
- zahajovací táborák - seznamovací hry

2. den
- při ranním nástupu se čte příběh, který uvede děti do celotáborové hry
- děti podle získaných indicií hledají svůj posvátný strom a rozdílí se tím i do elfských družin
- děti vymýšlí pokřiky pro ranní i večerní nástup
- savování trik – podle družinek
- dnes se děti učí poznávačku listí a jehličí na zítřejší zkoušku
- povídání o stromech (jejich význam pro člověka, pro Zemi)
- odpolední hra – osmiboj
- sázení stromů

3. den
- povídání o památných stromech, vyměření ochranného pásma
- děti si u svých posvátných stromů vyměří a označí ochranné pásmo
- dnes se děti učí poznávačku dříví na zítřejší zkoušku a jsou zkoušeni z poznávačky z předchozího dne (poznávačka listí a jehličí)
- odpolední hra – děti si vybojují cedule, na které si namalují vlastní erb své družiny
- večerní bobřík odvahy

4. den
- povídání o budkách a ptácích, kteří v nich žijí
- dnes se děti učí poznávačku plodů na zítřejší zkoušku a jsou zkoušeni z poznávačky z předchozího dne (dříví)
- odpolední hra – děti sbírají kartičky s názvy ptáků a skládají je dohromady
- vypouštění vyléčených dravců ze ZS
- stavění budek
- pexeso  z přírodnin
 
5. den
- povídání o živočiších žijících na stromech a v jejich okolí (hlavně hmyz)
- děti si provázkem vymezily území (2X2m) okolo svých posvátných stromů, na kterém sledují živočichy, kteří zde žijí a zakreslují je do plakátů
- dnes se děti učí poznávačku ptáků (vycpaniny) na zítřejší zkoušku a jsou zkoušeni z poznávačky z předchozího dne (plody)
- odpolední hra – „Mravenci“ – družinky si postaví mraveniště a sbírají potravu (body)
- kino – „Život brouka“

6. den
- povídání o rostlinách a houbách, které na stromech rostou
- dnes jsou zkoušeni z poznávačky ptáků z předchozího dne
- odpoledne – návštěvy rodičů
- ohňové hry - správné ohniště
                     - hoření špalíku na čas
                     - bramboračka

7. den
- poslední soutěžní den
- děti stihl nečekaný trest…
- velká stopovačka za pokladem
- vyhlášení vítězů
- poslední táborák

8. den
- balení a úklid tábořiště
- po obědě děti odjížděli domů.

TILIOVÉ
BETULOVÉ
QUERCUSOVÉ
Tiliové se jmenujeme,
my jsme elfská družina.
Všechny skřety vyženeme,
statečná jsme skupina.
Když nějaký elf onemocní,
pořád chrchlá, kašle sípá,
dub a bříza na nic není,
pomůže mu jenom lípa.
Když elfové vymírají,
ať třeba i na smrt jdeme,
všichni naději v nás mají,
mi jim spásu přineseme!
Betulové, to jsme my,
jsme chytří nad všechny,
pro radu chodíme za naším stromem,
bříza je naším patronem.
Skřety všechny pobijeme,
z naší země vyženeme,
ve všech zkouškách obstojíme,
v naší zemi klid nastolíme.
Bříza k nám své větve sklání,
a všechny Betuly chrání.
Quercusové vyhrávají,
těžké body dostávají.
My jsme chrabří bojovníci,
Oxervům nedáme žádnou šanci.
Oxervů se nebojíme,
svůj strom ochráníme.
Své soupeře porazíme,
protože si pomáháme!

 Úvodní legenda

Není tomu tak dávno, co na planetě jménem Endora vládl Áron.
Za jeho vlády byla země plná nepokojů a válek, protože to byl vládce slabý a neprůbojný. A co hlavně neuměl? Udělat si ve své zemi pořádek. Jeho lid, Elfové, mezi sebou neustále válčili o půdu a bohatství, které planeta naskýtala. Největší boje se vedly o půdu, o každé místečko na zemi, protože si byli velmi dobře vědomi toho, že právě příroda je jejich zdroj obživy.. Největší motivací však byla vidina nesmírného bohatství. Mezi Elfy totiž kolovala pověst o třech posvátných stromech. Ty ukrývají tajemství, které se týkalo toho, co všichni
chtěli nejvíce – totiž toho, kde najít poklad zaručující jim doživotní blahobyt. Strom své tajemství však vyjeví jen tomu, kdo se se  s ním spřátelí a porozumí mu.  Jenže nikdo nevěděl, kde se tyto tři stromy nacházejí. Hlavní snahou všech tedy bylo zabrat co největší území, a v tom si pak v klidu hledat. Takhle to šlo na planetě po několik let. Vládce Áron se s tím ani nesnažil nic dělat a nečinně přihlížel, jak se jeho lid pozvolně navzájem ničí. Stalo se tedy to, co se stát muselo. Zlí skřeti Oxervové v čele s Hakrabanem, vládcem skřetů, svrhli elfského krále Árona a rozhodli se převzít moc nad Elfy i jejich zemí. 
 To ovšem Elfové nemohli nechat jen tak. Okamžitě zapomněli na boje o území a spojili se proti Oxervům.
Rozhodli se najít tři posvátné stromy, které by je chránily a daly jim návod, kde najít bohatství, právě tolik nezbytné pro vybavení do války s Oxervy. Rozdělili se do tří bojovných oddílů. Každý oddíl měl svého vůdce, který byl zodpovědný za životy členů své  družiny, chránil je, naslouchal jejich radám. Družina mu naoplátku zachovávala věrnost,  úctu, ale nebála se ho požádat o radu či pomoc. Každý oddíl si dal jméno podle stromu, který hledal. Družiny dlouho pátrali ve starých elfských spisech, než našli starý, téměř roztrhaný plán. Na něm byla vyznačená místa, kde stromy rostly. A tak družiny vyrazily na cestu. Nic ale nešlo tak lehce. Oxervové se dozvěděli o úmyslech Elfů a rozhodli se jim v tom za každou cenu zabránit. Napadali družiny Elfů, zabíjeli jejich členy, až zbylo v každé družině posledních pár nejodvážnějších a nejsilnějších, kteří vyčerpaní a unavení pokračovali ve své cestě... Následujte tyto bojovníky, a nenechte padnout zem Elfů
 Vaším úkolem nyní bude najít právě tyto tři stromy, které budou po celý týden vaším útočištěm, kdykoliv budete něco potřebovat, bude zrovna váš strom prvním místem, kam byste se měli vydat. Pusťte se tedy do hledání! Jak si s tím poradíte, to už je však na vás.  Dávejte však na sebe pozor, nebezpečí číhá všude a Oxervové jsou nevyzpytatelní...

 

Osmiboj - hod do kýble
Osmiboj - přelézání překážky
Tábotníky stihl krutý trest... 
Vaření bramboraček 
Měření ochranného pásma 
Oxervové 
Slepá karavana 
Bodovací stromy 
Večer v klubovně 
 Stavění budek
Pexeso 
Bobřík odvahy 
Hra "Mravenci" 
Sázení stromů 
Osmiboj - běh se svázanýma nohama
 Družinový rádci
Přelézání potoka 
 Všichni táborníci s budkami, které vyrobili