Tábor MOP 2011

Verze pro tisk
Termín: 24. 7. 2010 – 3. 8. 2011
  
Místo konání:
 - Terénní základna ČSOP nedaleko obce Hořehledy
 - Tábořiště je tvořeno chalupou, podsadovými stany, stodolou a stájí. Celý objekt
    je bez elektřiny a pitnou vodu dovážíme ze Spáleného Poříčí.
  
Téma: „Cesta časem“
- děti každé ráno prošly bránou času, která je zavedla do jiné doby a večer zase zpět, do současnosti. Jejich úkolem bylo pomoci vynálezci stroje času, Shelonovi Mortymu, najít dva cestovatele, jeho kamarády, kteří se při cestování časem ztratili.
Děti celý týden, za nasbírané body, získávaly části mapy, kterou na konci složily, všichni dohromady a ta je dovedla až ke ztraceným kamarádům, na hrad Homberk.
  
3 družinky cestovatelů:
 Arkonasové, Achernarové, Antarézové
 
1. den – neděle – nalezení brány času a klíčů k bráně
 
-příjezd táborníků v podvečerních hodinách
- první nástup a seznámení táborníku s celotáborovou hrou, setkání s Shelonem Mortym (čtení z deníku)
- nalezení stroje času
           
Deník (o cestách časem Shelona Mortyho)
 
Můj čtenáři. Tento deník nevznikl jako kniha úspěchů. Je to klíč, který mi pomáhá vrátit se zpět a zároveň mi připomíná, že to, co jsem prožil, nebyl jen sen či pouhý výplod mé fantazie. Nemohu tomu stále věřit. Byla to pravda? Nebo jsem už příliš unavený a má paměť hledá útočiště? Nevím. Už to nerozpoznám. Jedno je jasné, bylo to dobrodružství, o kterém se nikomu nesnilo. Nikdo mi nevěří. Všichni v mém okolí mne považují za pošetilého blázna! Ale to já přeci nejsem! Stalo, jsem si tím v tuhle chvíli jistý!!! Nebo ne? Nechám to na tobě, čtenáři. Nesuď mne však, byl jsem sám, nemohl jsem všechno zvládnout. A na světě je odjakživa tolik křivdy. Viděl jsem činy, které nadobro hnuli mým svědomím a míněním o lidech. Viděl jsem radosti, strasti, ale viděl jsem úžasné věci, vynálezy, u všeho jsem já byl! Viděl jsem příčiny, však i ty přeci víš, že nic nevzniklo jen tak. Země, louka, ani tohle nebe tu není odjakživa! Vím, že mi nikdo nemůže věřit, nikdo to nemůže pochopit, protože nikdo nezažil to, co já. Věřím, že když si tenhle deník budu číst stále dokola, napadne mne, kde se stala chyba a věci začnou dávat smysl, avšak zatím marně…
         Všechno začalo dávno. Kdy přesně? To ti nepovím. Ve svém životě jsem zjistil, že čas není ani nic směrodatného, ani nic důležitého. A co já vím? Třeba čteš tento deník v době, kdy jsou věci, co se staly mne, běžnou rutinou a vrátit se do minulosti je hračkou. Tedy k věci. Byli jsme tři kamarádi. Zorah, Murtah a já, Shelon, přátelé od útlého dětství. Jeden bez druhého jsme neudělali nic, neměli jsme před sebou žádné tajemství. Vše se však jednoho dne zvrtlo, o tom ale až později. Když jsme vyrostli z dětských let, mrzelo nás to. Poznali jsme svět dospělých a zjistili, že to není nic pro nás. Mezi dospělými je víc pomstychtivosti než si dovedeš představit. Proto jsme se rozhodli pro řešení. Chtěli jsme alespoň naposledy prožít jeden den v dětství. A protože jsme byli mladí a nerozvážní, začali jsme pracovat na stroji času. Nikomu jsme to samozřejmě neřekli, bylo to naše velké tajemství. Vůbec jsme nepochybovali o tom, že to zvládneme. Byli jsme si naprosto jistí, že stroj času sestavíme, a to se nám také po letech dřiny podařilo. Aby nikdo náš vynález nezneužil, vyrobili jsme tři klíče. Stroj času se nedal spustit, pokud jsme my tři nebyli pohromadě. Rozhodli jsme se tedy, že se naposledy vrátíme do minulosti, prožijeme krásný den a tím se s naším dětstvím rozloučíme. Poté jsme měli v plánu stroj času bezpečně ukrýt a klíče zničit. Tedy začali jsme. Zasunuli jsme klíče do stroje a prošli bránou času. Vtom se všechno začalo třást, mlátit sebou, všem nám bylo jako by nás něco drtilo, tlačilo a snažilo se prorvat otvorem o velikosti klíčové dírky. Slyšeli jsme řev trhající uši, v tu chvíli zase dětský smích, následovaný nedefinovatelným zvukem a najednou mlask. Vše utichlo, a já byl sám. Moji kamarádi nikde. Nevěděl jsem, co se stalo, kam se poděli. V tom se mi něco otřelo o nohu. Můj pes, který zemřel, když mi bylo deset let. Byl jsem zpět. V tu chvíli se mi ulevilo, věděl jsem, že kamarádi nebudou daleko a vydal jsem se je hledat. Ale marně. Zoufalý jsem se vrátil zpět do mé doby. Doufal jsem, že moji kamarádi zůstali u brány času, že stroj času selhal a přenesl jen mne. Ale nebyli tam. Jediné, co mi po nich zbylo, byli 2 klíče ve stroji. Vyndal jsem je a spolu s mým uložil na bezpečné místo. A tady přesně můj příběh začíná. Vracel jsem se ke stroji času každý den. Každý den jsem zkoušel vrátit se zpět tou samou cestou do dětství, abych kamarády našel, ale stroj času jako by se zbláznil! Vždy mne zanesl úplně někam jinam! Kam? O tom příště. Jsem příliš vysílený, musím si jít odpočinout. Mám před sebou nelehký úkol.
 
2. den – pondělí – vznik sluneční soustavy
 
- zaměřené na téma odpady – odpady ve vesmíru i na Zemi
Dopoledne:
- planetárium (za pomoci notebooku a dataprojektoru), povídání o vesmíru a sluneční soustavě
Odpoledne:
Hry: Názvy a obrázky vesmírných těles
-          děti musí najít lístečky s názvy a obrázky souhvězdí, zapamatovat si je a správně zakreslit do archu papíru
Co do vesmíru nepatří
-          děti probíhají trasu lesem a musí si zapamatovat co nejvíce předmětů, nejlépe i jak jdou po sobě
Odpadolympiáda
-          Sešlapávání pet-lahví na čas
-          Štafetový běh s víčky od pet-lahví
-          Třídění odpadu na čas
Černé a červí díry
-          děti dostanou do ruky slepé čtverecové pole na čtverečkovém papíře, kam budou zaznamenávat nalezené černé a červí díry 
-          na zemi se vytvoří stejné pole v životní velikosti, přes které budou děti prolézat
-          mají za úkol proletět vesmírem (vytýčeným polem) na druhý konec, tak aby se vyhnuly všem černým a červím děrám
-          černá díra – vrací na začátek hry
-          červí díra – hází se kostkou (liché číslo= o tři pole vpřed, sudé číslo= o tři pole vzad)
  Večerní pozorování oblohy
 
3. den – úterý – druhohory a dinosauři
 
- vývoj života na planetě Zemi – evoluce
Dopoledne:
Výukový program – Evoluce (asi 1,5 hodiny)
Povídání o evoluci – vývoji života na planetě Zemi. S dětmi si budeme jednoduše povídat, jak na sebe jednotlivé články navazují. Pro tento účel máme vyrobenou časovou osu (dlouhou prádelní šňůru), na které jsou vyznačené jednotlivé miliardy let (celkem 4,5 mld). Planeta Země vznikla před 4,5 miliardami let. Dále máme kartičky s obrázky důležitých článků ve vývoji (bakterie, eukaryotní buňka, dinosaurus, jehličnatý strom, kvetoucí rostlina, lalokoploutvá ryba, první pták, mamut a nakonec člověk). Aktivita je velmi názorná, ale pro mladší děti náročná, proto činnost nebude zahrnuta do soutěží za body.
Odpoledne:
Povídání o pavoucích + názorná ukázka
Hledání pavouků a jejich určování podle klíčů
Hra – Na pavouky (1 hra - 1 hodina)
V pravěku (v prvohorách) nebyla na Zemi zvířata jak je známe dnes. Už tenkrát ale existoval hmyz (například obrovské vážky).
potřeby: hadrová koule pro každého hráče, zelený krepový papír, barevné kartičky (potrava) – 100 ks, kartičky (životy) – 50 ks
Odlévání stop
  
4. den – středa – čtvrtohory a pravěcí lidé
Dopoledne:
Výukový program – Potravní řetězec (asi 1 hodina)
Povídání o potravním řetězci a potravní pyramidě. S dětmi si vysvětíme pojmy jako producenti (rostliny), konzumenti 1. řádu (býložravci), konzumenti 2.řádu (masožravci), vrcholový predátor, destruenti (likvidují odumřelé organismy – houby, bakterie). Pro vysvětlení principu použijeme kartičky s obrázky…….
Odpoledne:
Setonův hrnec (během celého odpoledne)
Zajímavá činnost pro všechny členy tábora. Společně připravíme Setonův hrnec. Naložíme maso a budeme se snažit, aby se tento pokrm stal večeří pro celý tábor.
Aktivita – Mamuťáci (během celého odpoledne)
 Každá družina si vytvořila svůj „jazyk“, a naučila se v něm svůj pokřik, který nám předvedli při večerním nástupu
Hra – Potravní řetězec
Hráči se rozmístí v terénu. Jeden z vedoucích představuje Slunce. Děti si vylosují organismus, který budou představovat. Potom se rozmístí v terénu, první jdou rostliny až poslední predátoři. Slunce rozdává životy (kartičky) producentům (rostlinám). Od rostlin si kartičky mohou vzít konzumenti 1. řádu (býložravci), od nich pak predátoři (konzumenti 2. řádu). Živočichové se pohybují, rostliny musí zůstávat na místě, ale mohou být skryté. Když dojdou životy rostlinám, čekají na Slunce. Když dojdou životy některému z živočichů, běží na určené místo a tam čeká 2 min, pak se může vrátit do hry. Po skončení hry provedeme hodnocení.
Kino – „Cesta do pravěku“


5. den – čtvrtek – starověk (Egypt)

 - povídání si o Egyptě
- zaměřené na téma voda – nedostatek vody, zavodňování
Dopoledne:
Lov barevných hadů
Stará hra na hledání hnízd vzácných hadů
Před zahájením vedoucí poschovává v rozsáhlém a členitém herním území několik "hnízd" s různým počtem "hadů" - barevných papírů. V každém hnízdě je vždy jeden druh hada (za jiný počet bodů), jejich počet se však liší.
Následuje vlastní lov. Kdo narazí na hnízdo, může si jednoho hada odnést do základny. Každý může najednou nést jen jednoho hada. Na konci se spočítají nasbírané body.
Slepování vázy
Klasická archeologická disciplína.
Na určeném místě (archeologickém nalezišti) budou zahrabané střepy z rozbité vázy (květináče). Skupina musí nejprve nalézt í naleziště, potom vykopat střepy a nakonec složit vázu (slepit vteřinovým lepidlem) dohromady.
Hodnotil se výsledný čas, množství nalezených střepů a dovednost s jakou se jim podařilo vázu slepit.
Materiál: 6x stará keramická váza ( květináč natřený v různých barvách) - vteřinová lepidla
Na místě: rozbít květináč na přibližně stejný počet kusů, zahrabat střepy
Mumie
Potřeby: 3 ruličky toaletního papíru na družinku
Každá družina vybere jednoho ze svých řad a toho mumifikují. Hodnotí se čas a provedení.
Bažina
 - každé družstvo má k dispozici 2 židle a 2 prkna, po kterých se musí dostat z místa A do místa B a při tom si nestoupnout na zem
 
6. den – pátek – středověk
 
- doba rytířů a komtes, různých rytířských turnajů či jiných středověkých klání
- hromadné kácení lesů, zakládání měst
- špatná hygiena, šíření epidemií (cholera, mor, žloutenka…)
Dopoledne:
Zdravověda a první pomoc
Při středověkých soubojích docházelo k celé řadě úrazů – nácvik ošetření úrazu a poskytnutí první pomoci
Stavba tvrze
Odpoledne:
Povídání o erbech a jejich výroba
Dobývání tvrze – ukradené Axeroxy
Odpoledne: návštěvy rodičů
Perlový náhrdelník pro hradní paní
Každá družinka má režnou niť a jejich úkolem je navlékat korálky (těstoviny), poházené ve vymezeném území
 
7. den – sobota – 10. – 14. století (život na zámku)
 
Dopoledne:
Povídání o životě na zámcích (zámek Červená Lhota + zámecká obora), hlavně pak o zakládání zámeckých obor pro chov zvěře, arboreta, zámořské objevy (dovoz cizokrajných plodin, šíření zvířecích druhů).
Aktivita – děti si vyrobí „herbář“ otisků kůry různých stromů (balicí papír + voskovky), večer proběhne hodnocení konečného výsledku (podle množství ulovených vzorků a provedení ) – nejspíš za celou družinu jeden herbář
Odpoledne:
Hra Marco Polo
Ze všeho nejdříve si vytvoříme mapu moří s ostrovy, kterou zasadíme do krajiny, kde se bude hra odehrávat. Mapa musí orientačními body souhlasit s realitou.
Každá skupina dostane svou slepou mapu, kde je zakresleno výchozí místo jako Evropa (například klubovna, stůl v jídelně…). Koráb pro celou skupinku představuje lano, provázek, cokoli čím se celá jedna posádka omotá a všichni jsou jakoby v lodi, po celou hru nesmí ani jeden z hráčů opustit smyčku. Na znamení všechny lodě vyrazí na širý oceán. Jakmile některá posádka objeví ostrov, zakreslí si jej do mapy a vrátí se zpět do Evropy za vedoucím hry, kterému ukážou nový ostrov na své mapě a dají tomuto ostrovu nějaké jméno. Vedoucí hry si toto poznačí do své mapy, kde už má všechny ostrovy zaznačené a pokud přijede jiná posádka s tím samým ostrovem, už na něj nemají nárok neboť ho jako první objevila jiná skupina. V Evropě se nemusí dovědět, že je u toho ostrova už někdo předběhl, to zaručí napětí a nejistotu až do konce hry. Do hry můžeme přidat akční prvky tak, že posádce dáme životy a na vodu vypustíme vedoucí jako piráty a mořské bouře.
Vyhrává skupina, která dokázala jako první najít a zaznačit nejvíce ostrovů.
Hra riskuj, Aktivity
- vždy máme v záloze hry pro nepříznivé počasí
 
8. den – neděle - 2. sv. válka
 
Dopoledne:
Stroj času zavede vědce do období 2. sv. války.
Dále jsme si povídali o  nejznámějších vynálezcích as jejich vynálezech (zpětně se musí vydat i do století 19., pro setkání s Alfredem Nobelem (dynamit), Thomasem Alva Edisonem (žárovka, dynamo na výrobu elektrického proudu, ve dvacátém století se potom seznámí s objevením penicilinu (Flemingem), atomové bomby. V případě dynamitu a atomové bomby bude seznámen s negativním dopadem na životní prostředí.
Hra: Po tábořišti či lese jsou rozmístěné kartičky s obrázky různých vynálezů, osobností či událostí, děti musí kartičky najít a správně přiřadit.
Odpoledne:
Vymýšlení vynálezů
- družiny si samy vymyslí vynález, který by světu pomohl. Vynález, který by obohatil život lidí a vyřešil by všechny přírodní újmy, které člověk způsobil přírodě.
Návštěva Klubu Vojenské Historie Tommy & Yankee o.s. Plzeň
- presentace výstroje, výzbroje a uniforem vojáků z II. světové války
- ukázka obsluhy zbraní
- vědomostní kvíz
- projížďka vojenským vozidlem Jeep Willis
- beseda o historii 1. poloviny 20. století (možno rozšířit i na druhou polovinu) - umění, kultury, technika, vynálezy, války… (zmínit dopad války na životní prostředí)
Boj o vynálezy
- každý tým bude představovat jednoho vynálezce, se svým vynálezem.
- každá družina v určené lokalitě postaví papírovou krabici. Do ní uloží 2x schéma (buď nakreslené, popsané nebo vyrobené) svého vynálezu a krabici zavře. Kolem krabice je z provázku dlouhého 10-15 m kruh, okolo je ještě jeden kruh z provázku dlouhého 20-25 m. V rámci družstva se hráči rozdělí na obránce a útočníky, obránci se smějí pohybovat pouze v mezikruží.
V lese ve stejné vzdálenosti od všech krabic sedí jeden vedoucí, který bude mít sklad útočného materiálu – samolepící štítky různých barev (pro každé družstvo jedna barva).
Útočí se takto: útočník přejde ke skladu munice, dostane 1 štítek své barvy a běží k některé z krabic, kde se snaží kolem obránců proniknout doprostřed.
Pronikne-li ke krabici, může na ní ZVENKU nalepit svůj štítek. Pak se vrací opět pro nový štítek.
Pokud je ovšem chycen obráncem (v obranném pásmu, uvnitř kruhu s krabicí je již v bezpečí), je mu štítek sebrán. Každé družstvo bude mít konečný počet munice, pro vyčerpání končí s útokem a soustředí se na obranu. Družstvo, které bude mít nejméně nalepených štítků zvenku dokázalo ochránit svůj vynález a ukázalo, že s tímto vynálezem jsou nejsilnější.
Obhajoby vynálezů
- děti samy řeknou, proč jaký vynález vymyslely a jaký by to mělo dopad na život lidí, či životní prostředí.
 
9. den – pondělí – budoucnost
 
- stroj děti zavedl do budoucnosti, kde se děti snažily zachránit planetu Zemi, která byla zanesena odpadky a pomohly vypustit několik poraněných a následně vyléčených živočichů ze Záchranné stanice.
Odpoledne:
Klání s Axeraxy
(závody v kolečku, skok přes kozu, blbovka, skok v pytli, běh o třech nohách, přetahovaná, lyže a závod v pití brčkem)
- cestovatelé prohráli a byli jim odebrány klíče k bráně času (nemohli se dostat zpět)
Noční průchod bránou času
– děti naposledy prošly bránou času a byly , za své skuty, strážci času propuštěny do současnosti
 
10. den – úterý – Výlet
 
- podle mapy, kterou nasbíraly děti během týdne jako odměny za získané body
- děti seskládaly společnou mapu a vydaly jsme se k bodu vyznačeném na ní – zřícenina hradu Homberk, zde nalezli dva hledané kamarády (ztrážce času), které odvedou za Shelonem.
Večer ukončili jsme tábor slavnostním táborovým ohněm, vyhlášením vítězů a rozdělením cen.
 
11. den – středa – odjezd domů
Uklízení tábořiště, pomocné práce v kuchyni….
Po obědě děti odjíždí domů.

Pokřiky

Antarézové
Arkonasové Achernarové
My Antarézové s.r.o.,
Šifry vyluštíme nastopro!
Jsme firma na cestování v čase,
Nejdeme deník i prase!
Pyramidy, roboti, golem,
Pro nás nejsou žádný problém!
Arkonasové hvězdy jsou,
Svítí ve tmě září svou!
Cestujeme časem rádi,
Jsme velmi dobří kamarádi!
Cestujeme tam i zpět,
Vy nám to můžete jen závidět!
Achernarové jsou silní,
Dovedou být velmi pilní!
Soupeřema pohrdáme,
V potoce je vymácháme!
 
My se v čase neztratíme,
S deníkem se navrátíme!
My stroj času porazíme,
Kamarády zachráníme!
 
Minulost – nebezpečný čas,
Vrátíme se tam strojem zas!
Budoucnost – záhadný to věk,
My nastolíme pořádek!
 
Naše sláva k hvězdám stoupne,
S váma se to pěkně zhoupne!
Červená stejně zvítězí,
Ostatní barvy porazí!