Letní tábor MOP 2005

Verze pro tisk

Letos se uskutečnil již jubilejní 10. tábor. Na naší milé Frančíkovně jsme pobyli od 31.7. do 6.8. 2005. Celotáborová hra byla tentokrát inspirována dávnou minulostí - životem keltského kmene Bójů a vztahem k přírodě.
  To jsme my...
Rozdělení táborových družin
Kmen Bójů (dávný keltský kmen na našem území)
- rod Kolvízanů
- rod Venetů
- rod Ilirů
- rod Sekvanů
 
 
 
 
Jak začal náš příběh
Nad keltskými kmeny na území řeky Bojovky vládl mocný a velmi krutý vladař Ambigatus. Tehdy se rody Kolvízanů, Sekvanů, Ilirů a Venetů rozhodly, že sjednotí své síly, aby získaly zpět své dávné území a zbavily se krutovlády. K tomu však budou potřebovat náklonnost bohů. Bohové totiž hlídají význačné kameny, stromy, prameny a studánky.
 
Musíme si zasloužit 5 pokladů, které nám pomohou v našem spravedlivém boji.
Kámen osudu – kámen symbolizuje matku Zemi (Terra Mater)
Meč vítězství – říká se mu meč světla
Kopí boha Luga – září jako blesk
Kotel hojnosti boha Dagdy – kalich Grálu
Kouzlená harfa – vládkyně lidských duší
 
Den první - neděle
Dnes jsme přijeli na tábor. Proběhlo rozdělení do družin a zahajovací táborový oheň.
 
 
 
Den druhý - pondělí
Naši keltští bohové si váží lidí vzdělaných. Musíme se naučit rozpoznávat kameny a vyznat se ve všelijaké havěti žijící v půdě, jen tak nám budou bohové nakloněni.
Dalším úkolem dnešního dne je postavit společně Stonehenge. Zde se budeme scházet a plánovat další boj proti krutému vládci Ambigatovi.
 
 
Den třetí - úterý
Matka Země promluvila. Je důležité znát stromy, keře i byliny na našem území. Proto se jednotlivé rody vydaly na průzkum okolí.
Abychom dobře rozpoznali, kdo ke kterému rodu náleží, vyrobíme si oděv.
Odpoledne si všichni vyráběli trička sypanou batikou.
 
 
Den čtvrtý - středa
Dnes jsme dostali od bohů zvláštní úkol. Máme pomoci divokým tvorům. Osvobodit ptáka či savce.
Členové tábora se zúčastnili vypouštění uzdravených zvířat ze záchranné stanice. n Svobodu dostali poštolky, káňata a malý zajíc.
 
 
Den pátý - čtvrtek
Dnes je povídání o vodě. Bohové žádají úctu k pramenům, potůčkům i řekám.
Uskutečníme průzkumnou výpravu k prameni Bojovky.
Také jsme se učili vyznat se ve všelikých bylinkách léčivých.
Úkolem bylo udělat bylinkový čaj. Bylo to velmi napínavé…
 
 
Den šestý - pátek
Dnes jsme se učili starému řemeslu - drátkování.
Odpoledne bylo věnováno sportu.
Přijeli členové organizace Sokol, kteří nás učili baseball. Užili jsme spoustu legrace..
 
 
Den sedmý - sobota
Dnes je poslední den tábora. Nad zlým Ambigatem jsme téměř zvítězili, ale čeká nás poslední zkouška..
Nastala jedna z nejoblíbenějších částí celotáborové hry. Stopovačka..
Úkolem je obstát v úkolech znalostních. Bohové prověří, zda si své nově získané území zasloužíme. Ale vyhrají jen ti nejrychlejší.
A na závěr dne byl rozlučkový táborový oheň. Poseděli jsme a popovídali, hrálo se na kytary.
Malí táborníci se těšili za mamkou a taťkou, ale větší by tu ještě zůstali…
 
 

Mgr.Michala Pelikánová