Tábor MOP 2012

Verze pro tisk

Jako každý rok, tak i tento Ekocentrum Spálené Poříčí o letních prázdninách pro mladé ochránce přírody připravilo letní tábor. Letos již sedmnáctý.

S přípravami jsme začali už v lednu, kdy jsme svolali první táborovou schůzku – úkol byl jasný, vymyslet termín tábora a zapřemýšlet nad jeho letošním tématem.

Termín: 26.7. – 4.8.2012

Téma: Pevnost Boyard

S tím už se dalo pracovat. Teď domyslet příběh a zakomponovat do něj ekologickou výchovu (přeci jen jsme ochranářský tábor).  A za půl roku byla táborová hra na světě! Hra se nám natolik povedla, že jsme se s ní umístili na 1. místě v krajské soutěži táborů „V přírodě s přírodou“.

Před samotným táborem jsme samozřejmě nesměli zapomenout na to nejdůležitější – jídlo, proto se poslední schůzka týkala jídelníčku a nákupu.

Když už tohle všechno bylo nachystané, zbývalo připravit Frančíkovnu (naší terénní základu) na nájezd táborníků – posekat, odklidit seno, postavit stany, postavit tee-pee, uklidit v chalupě a vše nastěhovat.  

A tábor mohl začít!!!

 

Děti najížděli už ve čtvrtek v podvečer, kdy jsme tábor začali prvním táborovým ohněm a zpíváním u kytary.

Druhý den, po velice brzkém vstávání, na raním nástupu byla dětem popsána a vysvětlena táborová hra a děti byly pasovány  (vstoupením do lavoru s vodou a plácnutím pádlem po zadku) na námořníky a barevnými šátky rozděleny do družinek. Ekologickým tématem dne byla“ voda“ a tak se hráli hry jako ždímaná nebo potrubí a stavěli se družinové lodě. Dnešním největším úkolem bylo vymyslet posádkové pokřiky.

Třetí den jsme si po ranních a dopoledních rituálech povídali o globálním oteplování. Ten den byl dosti teplý, takže došlo i na koupání v potoce. Odpoledne jsme se podle zašifrované zprávy vydali na obhlídku ostrova, na kterém jsme dnes zakotvili. Večer u táboráku jsme si zahráli oblíbenou táborovou hru KVIK-KVIK.

Čtvrtý den byl tématicky stejný jako den třetí, tedy „globální oteplování“. Dopoledne posádky malovali vlajky ke svým lodím, o které je při další hře piráti připravili.  Po obědě čekal námořníky napínavý souboj v tripexesu a návštěvy rodičů. Večer jsme v klubovně vyráběli svíčky a námořníky navštívil duch Geryho Lora – mořeplavci museli odříkat přísahu, že nevyzradí tajemství o pevnosti Boyard.

Den pátý, tedy pondělí, ráno proběhl stejně jako každý jiný – budíček, rozcvička, ranní hygiena, snídaně, nástup a služby (pomoc v kuchyni, topení v brutaru a umývárky).Tématem dnešního dne byla „biodiverzita“, k níž se také vázaly hry dnešního dne jako potravní pyramidy či Noemova archa.  Odpolední hra byla pirátská, námořníci během ní museli získat co nejvíce dolarů své barvy.Večer jsme u táboráku hráli zvířecí pantomimu.

Šestý den byl věnován lesu, tedy tématu „les, kácení deštného pralesa, důležitost lesa,…“. Dopoledne proběhla hra lesní osmisměrka. Dále si námořníci za včera nasbírané dolary mohli vykoupit své vlajky, zcizené piráty, pochopitelně kdo neměl dost dolarů, musel si vlajku odpracovat. Ovšem vyvrcholením celého dne byla „Lesní olympiáda“ s disciplínami jako: řezání dřeva ve dvojicích, hod kládou do dálky, štafetové zatloukání hřebíků, stavba dřevěné věže z polen, zatloukání kůlů a štafetové kutálení špalku. V podvečer jsme kus od tábora vypouštěli ptáky ze záchranné stanice (straku, 2 poštolky a dva puštíky).

Další den, tedy sedmý jsme věnovali tématu „odpady“. Po dopoledním programu následoval hra recyklace (štafetové sešlapávání pet-lahví na čas). Po obědě se šlo opět na obhlídku ostrova, ale s docela jiným úmyslem. Cestou jsme vyvěšovali budky pro sýkorky. Odpoledne po správném vyluštění šifry následovala hra „co do lesa nepatří“ – jedná se o hru která závisí na všímavosti a dobrém pamatováku. K večeru, v rámci dnešního tématu, se soutěžilo v pet-boardingu – jízda na prkně s petláhvemi místo koleček.

Toho večera se na stejném ostrově vylodili i piráti – večerní hra „Jak ukrást pirátům poklad“.

            Osmý den byl poněkud netradiční, hned po snídani a službách jsme se vyrazili koupat do Hořehled k Hamerskému rybníku. Po návratu pokračoval program normálně – tématem dne bylo „přelidnění“. Jako hru jsme pro děti měli připravenou „ponožkovou“ – od dětí jsme vybrali zbytky čistých ponožek a pověsili je chaoticky na šňůry, jejich úkolem bylo nasbírat co nejvíce párů. Místo večeře se námořníci vydali na lov, který jim znepříjemňovali piráti. Námořníci po lese sbírali lístečky s názvy zvířat, které po hře směnili za skutečné jídlo.

            Poslední, devátý, soutěžní den. Tento den již nebyl tématický, posádky získaly všechny klíče od pevnosti a konečně k ní dopluly, dnes je čekala bitva ze všech největší a to o poklad pevnosti Boyard. Při ranním nástupu dostali námořníci za úkol připravit si k večernímu táboráku tématické scénky, které ladili po volných chvilkách celý den.  Odpoledne jsme ještě měli připravenou hru s otcem Furou – posádky hledaly šifry, když si nevěděli rady, mohly přijít za otcem Furou, který jim za uhodnutou hádanku poskytl klíč k šifře. Pak už následoval jen samotný boj o poklad. Děti chodily po tábořišti a na připravených stanovištích plnily nejrůznější úkoly (vytáhnout indicii ze studny, kvíz, postavit věž z víček, vyhrát v prší, trefit se šiškou,…) za které získávaly své indicie po získání všech indicií hádaly heslo od pokladnice. Ani jedna posádka ovšem heslo neuhodla, dali jsme jim tedy poslední možnost – dát hlavy dohromady. To už se jim podařilo a tak se o poklad podělily všechny tři posádky.

Při večerním nástupu následovalo vyhlášení nejlepších soutěžících a předání cen. U večerního táboráku přišly na řadu secvičené scénky. Nasmáli jsme se od začátku až do konce :o)

Poslední táborový den byl na programu  úklid, úklid a zase úklid.

 Doufáme, že se dětem líbil tábor aspoň z poloviny tolik jako nám a těšíme se zase za rok! 

Všichni námořníci
Pasování na námořníky
"Ždímaná"
Piráti
Vypouštění netopýra a povídání o nich
Stavění věže dřevěné věže
Řezání dřeva
Vypouštění puštíka obecného
Závody na pet-boardech
Hádanky u otce Fury
U pokladnice
Pokladnice s pokladem